MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Ostatnio eksponowane
(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Aktualne wystawy

 • Skarby ukryte w ziemi

  W maju 2015 roku, decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, do Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach został przekazany zespół zabytków archeologicznych wykonanych z brązu.

 • Materialne dziedzictwo regionu Kaszub Południowych

  Stała wystawa etnograficzna obrazująca sferę wiejskiego życia codziennego w regionie chojnickim na przełomie XIX i XX w. Eksponaty, zgromadzone w zbiorach muzeum w Chojnicach, pochodzą od przedstawicieli wszystkich grup etnicznych, terytorialnie usytuowanych wokół Chojnic...

 • Non multa, sed multum

  Non multa, sed multum. Wartość przywrócona. Zbiory Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach po konserwacji.

  Ideą wystawy jest zaakcentowanie podstawowej misji muzeum, jaką jest ochrona dziedzictwa kulturowego, poprzez prezentację zakonserwowanych muzealiów z wszystkich dziedzin reprezentowanych w chojnickim muzeum.

 • Z przeszłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów II Rzeczypospolitej.

  Na wystawie zaprezentowanych zostało przeszło dwieście obiektów z okresu od XIV w. do schyłku II Rzeczypospolitej. Do najstarszych należy skarb monet krzyżackich z XIV-XV wieku.

 • Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej ‘84

  Chojnicka kolekcja polskiej sztuki nowoczesnej została zapoczątkowana w 1984 roku. Jej twórcom przyświecały ambicje, by w mniejszym środowisku stworzyć kulturową i edukacyjną szansę, zwłaszcza dla ludzi młodych, a także licznych latem turystów, w formie reprezentatywnej, ogólnopolskiej kolekcji.

 • Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego

  Zbiory prezentowane w dawnym mieszkaniu Albina Makowskiego stanowią efekt kilkudziesięcioletniej pasji kolekcjonerskiej, której początek datuje się na 1926 rok. Aranżacja ekspozycji nawiązuje do wystroju domu mieszczańskiego z 2. ćwierci XX w. , jednak jej zasadniczą cześć stanowi wkomponowana we wnętrze wielodziałowa  kolekcja...

 • Ekspozycja archeologiczno-przyrodnicza "Kręgi Kamienne"w Odrach

  Wystawa towarzyszy znanemu rezerwatowi kręgów kamiennych i pomyślana jest jako ekspozycja dwuczęściowa. W pierwszej zaprezentowano najcenniejsze znaleziska archeologiczne, dokumentujące kulturę materialną i duchową Gotów, pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych (ceramikę, biżuterię, przybory i narzędzia), makietę cmentarzyska, plansze poglądowe, rekonstrukcje grobów...

Strony: