MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego

Aktualne wystawy » Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego

Zbiory prezentowane w dawnym mieszkaniu Albina Makowskiego stanowią efekt kilkudziesięcioletniej pasji kolekcjonerskiej, której początek datuje się na 1926 rok. Aranżacja ekspozycji nawiązuje do wystroju domu mieszczańskiego z 2. ćwierci XX w. , jednak jej zasadniczą cześć stanowi wkomponowana we wnętrze wielodziałowa  kolekcja. Pośród prezentowanych zabytków znajduję się m.in. zbiór monet, gdzie najstarszym obiektem jest brąz, emitowany za czasów Ptolemeusza IX Sotera (116-114/3 p.n.e.), kolekcja broni białej, kolekcja przyrodnicza, w której interesującym obiektem jest ząb mamuta. Ponadto na ekspozycji zobaczyć można zespół wschodnich i europejskich naczyń porcelanowych czy zbiór przedmiotów codziennego użytku z XIX/XX w. Wydzieloną część kolekcji stanowi składająca się z przeszło 4 tyś. tomów biblioteka, w której najstarszy egzemplarz pochodzi z 1559 roku. Największą osobliwością zbiorów pozostaje niewątpliwie kolekcja troistyczna,  w skład której wchodzą przedmioty z powtarzającym się w różnych formach motywem tórjkowym.