MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego

Kolekcje » Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego

mieści się na parterze kamienicy w dawnym mieszkaniu kolekcjonera. Po śmierci Albina Makowskiegow 1982 r., zgodnie z jego wolą, muzeum zostało właścicielem kolekcji, a mieszkanie kolekcjonera, po generalnym remoncie, przystosowano na cele muzealne. Kolekcja historyczno-regionalna A.  Makowskiego, gromadzona od 1926 r., obejmuje archiwalia, pamiątki rodzinne, zabytki związane z historią i etnografią regionu, numizmaty, rzeźbę, malarstwo, broń białą i rzemiosło artystyczne. Do najcenniejszych należą: dokument księcia pomorskiego Barnima X z 1557 r., retabulum ołtarzowe z kościoła parafialnegow Czersku, wykonane przez Davida Bohra w 1765 r., portret ks. B. Makowskiego autorstwa Tymona Niesiołowskiego oraz okazy chińskiej porcelany. Na uwagę zasługuje cenny księgozbiór liczący 4831 pozycji, zawierający 28 starodruków, włączony w formie wydzielonego zbioru do biblioteki muzealnej. Szczególną wagę kolekcjoner przywiązywał do pamiątek związanych z pobytem w obozie Stuthoff, jak również do przedmiotówz powtarzającym się motywem podziałów trójkowych, określanych przez niego mianem zbiorów troistycznych.