MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Ekspozycja archeologiczno-przyrodnicza "Kręgi Kamienne"w Odrach

Aktualne wystawy » Ekspozycja archeologiczno-przyrodnicza "Kręgi Kamienne"w Odrach

Wystawa towarzyszy znanemu rezerwatowi kręgów kamiennych i pomyślana jest jako ekspozycja dwuczęściowa. W pierwszej zaprezentowano najcenniejsze znaleziska archeologiczne, dokumentujące kulturę materialną i duchową Gotów, pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych (ceramikę, biżuterię, przybory i narzędzia), makietę cmentarzyska, plansze poglądowe, rekonstrukcje grobów. Natomiast część  przyrodnicza pokazuje wiele cennych gatunków porostów występujących na terenie rezerwatu oraz Borów Tucholskich (w rezerwacie rozpoznano 80 gatunków, niektóre z nich znane są w Polsce jedynie ze stanowiska w Odrach), a także najciekawsze i najbardziej typowe dla Borów zbiorowiska roślinne.