MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Hełm żelazny typu kapalin

Kolekcje » Kolekcja archeologiczna » Hełm żelazny typu kapalin

XIV/XV w.,
wymiary: wys.17,5cm, szer. dzwonu 17,8cm x 22,2cm, kreza: 34cm x 25cm;
nr inw. MCh/A-9

Hełm został odkryty w trakcie badań wykopaliskowych w warstwie zasypowej siedziby rycerskiej w Leśnie, w rejonie dawnego dworu rodziny Sikorskich (stan. 20). Znalezisko okazało się unikatowe, gdyż z terenów Polski nieznane są podobne hełmy zachowane w całości i w tak doskonałym stanie.
Leśnieński kapalin jest hełmem otwartym, przypominającym kapelusz, o półkolistej główce (dzwonie) otoczonej szerokim, pochylonym w dół rondem (krezą). Hełmy tego typu, występujące już w starożytności, szeroko stosowane były w okresie średniowiecza, zwłaszcza od XIII do XV w. Chętnie noszone przez wszystkich - od zaciężnej piechoty po rycerstwo, m.in. były powszechnie używane przez polską piechotę i rycerstwo, także krzyżackie, w czasie bitwy pod Grunwaldem. Znajdowały się również w zbrojowniach miejskich.