MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Non multa, sed multum

Non multa, sed multum. Wartość przywrócona. Zbiory Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach po konserwacji.

Ideą wystawy jest zaakcentowanie podstawowej misji muzeum, jaką jest ochrona dziedzictwa kulturowego, poprzez prezentację zakonserwowanych muzealiów z wszystkich dziedzin reprezentowanych w chojnickim muzeum. Tytuł wystawy, ujęty w sekwencję łacińską: Non multa, sed multum, wskazuje, że wartość wybranych, ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą, zabytków jest nie do przecenienia. Konserwacje prezentowanych obiektów przeprowadzono w większości w pracowniach toruńskich konserwatorów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.  
Na wystawie zwracają uwagę, przywrócone do świetności, obrazy (XVIII-XIX w.): Trójca Święta i Św. Barbara oraz portrety mieszczańskie - pozyskane do zbiorów muzeum przez jego założyciela Juliana Rydzkowskiego po 1945 r.  Kolekcję Albina Makowskiego reprezentują zakonserwowane starodruki i rękopisy (XVI-XIXw.), związane z tradycją chojnickiego gimnazjum czapki uczniowskie i ważny dla historii Chojnic sztandar z orłem białym. Wystawę wzbogacają zabytki pozyskane w drodze badań archeologicznych w Leśnie i Odrach – naczynia terra sigillata, sztylet, resor do wozu rzymskiego i hełm kapalin, a także odkryte w Chojnicach zabytki skórzane (buty, amulet cechowy). Wśród zabytków etnograficznych na szczególną uwagę zasługują, zebrane podczas wieloletnich badań terenowych, rzeźby ludowe z kapliczek domowych i przydrożnych regionu.
Opieka konserwatorska nad zbiorami mogła stać się priorytetem w działalności muzealnej po 2000 r., głównie dzięki Towarzystwu Przyjaciół Muzeum, ofiarności jego członków i sponsorów, dotacjom Urzędu Miejskiego w Chojnicach i Powiatu Chojnickiego.
 
Autorzy wystawy: Lidia Białkowska, Hanna Rząska

wystawa czynna dla zwiedzających od 1 kwietnia 2014 r.
Brama Człuchowska, ul. Podmurna 13