MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Promocja książki "Brązy ukryte w ziemi... Łużycki skarb z Charzyków"

Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum serdecznie zapraszają na promocję publikacji pt. Brązy ukryte w ziemi.... . Łużycki skarb z Charzyków, która odbędzie się w czwartek 7 grudnia 2017 roku, o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Charzykowach (ul. Szkolna 1), w sali nr 2. 

 

Publikacja jest zwieńczeniem trzyletniego projektu naukowo-badawczego, w ramach którego 32-elementowy brązowy depozyt z Charzyków został zakonserwowany i poddany specjalistycznym badaniom metalograficznym, dendrologicznym, palinologicznym w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu, a następnie opracowany i wyeksponowany w chojnickim muzeum na wystawie pt. Skarby ukryte w ziemi. Łużycki depozyt z Charzyków w świetle kolekcji brązów pomorskich

 

Przypominamy, że skarb przedmiotów brązowych został odkryty w listopadzie 2014 roku w Charzykowach i przyniesiony do chojnickiego muzeum przez jego znalazcę - Michała Marciniaka. W maju 2015 roku, na mocy decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku depozyt oficjalnie przekazano do zbiorów archeologicznych Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach.

 

Realizację projektu wsparli finansowo:

  • Powiat Chojnicki
  • Urząd Gminy Chojnice
  • Urząd Miejski w Chojnicach
  • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach