MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Konserwacja zbiorów
(27kB)

Obraz
Opłakiwanie Chrystusa w GrobieKolekcja Albina Makowskiego
autor: nieznany kujawski artysta ludowy
2.poł. XIX w.
tempera na papierze
wym. 64x52cm
nr inw.: MCh/AM – 2225

Wydawnictwa

 • Leonard Brzeziński

  „Leonard Brzeziński (1904-1984)” - katalog twórczości  wybitnego hafciarza i twórcy kaszubskiego z Wiela. 


 • Brązy ukryte w ziemi... Łużycki skarb z Charzyków

  Publikacja jest zwieńczeniem trzyletniego projektu naukowo-badawczego, w ramach którego 32-elementowy brązowy depozyt z Charzyków został zakonserwowany i poddany specjalistycznym badaniom metalograficznym, dendrologicznym i palinologicznym w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu...

 • Józef Chełmowski. Madonny

  monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub -  Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus /powiat Chojnice/.

 • Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Portret myśliwego.

  Najnowsza publikacja Muzeum w Chojnicach prezentuje myśliwski życiorys dra Jana Pawła Łukowicza (1886-1957) - jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci Chojnic okresu międzywojennego i lat powojennych, cenionego chirurga, który poprzez swoje zamiłowanie do łowiectwa w sposób szczególny zasłużył się dla rozwoju kultury łowieckiej i promowania jej obyczajowości.

 • Julian Rydzkowski (1891 – 1978) Pro memoria.

  Kolejny tom serii wydawniczej Instytutu Kaszubskiego Pro memoria przygotowany wspólnie z Muzeum H – E w Chojnicach i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki K-P w Wejherowie, poświęcony jest prezentacji sylwetki twórcy chojnickiego muzeum Juliana Rydzkowskiego (1891 - 1978) – ważnej osobowości kultury pomorskiej swego czasu, regionalisty z pasją muzealną, wielkiego miłośnika Chojnic i regionu.

 • Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce

  Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się  z ciekawą, nietypową koncepcja jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie

 • Albin Makowski (1908 – 1982) Pro memoria.

  Niniejszy tom serii wydawniczej Instytutu Kaszubskiego Pro memoria poświęcony jest Albinowi Makowskiemu, twórcy historyczno – regionalnej kolekcji rodziny Makowskich w Chojnicach, gromadzonej w domu kolekcjonera od końca lat 20-tych XX w. Albin Makowski – z wykształcenia prawnik, z zamiłowania kolekcjoner, bibliofil i regionalista, jako aktywny uczestnik życia społecznego miasta, całe swoje życie poświęcił pasji zbierania pamiątek i zabytków, ważnych dla jego dziejów i kultury.

 • Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Leśno i mikroregion w okresie rzymskim.

  Dwa tomy opracowania poświęconego pradziejowej historii Leśna k. Chojnic, podsumowują wyniki badań archeologicznych prowadzonych na tym terenie w l. 1975-2005. Autor obydwu opracowań - dr hab. Krzysztof Walenta – kierował badaniami wykopaliskowymi w Leśnie z ramienia Instytutu Archeologii Uniwesytetu Łódzkiego.

 • Baszta

  muzealny periodyk wydawany od 1986 r., zapoznaje z profilem działalności muzeum w Chojnicach, ukazując zwłaszcza  jego rolę w rozwijaniu i upowszechnianiu wiedzy o zbiorach i kolekcjach muzealnych,  a w konsekwencji pozwala pogłębić wiedzę o historii i kulturze  miasta i regionu.

Strony: