Baszta nr 10

Baszta nr 10

Baszta nr 10 obejmuje działalność muzeum w Chojnicach w l. 2005-2008. Na rozdział poświęcony wynikom prac nad zbiorami muzealnymi, w tym z dziedziny archeologii, numizmatyki i konserwacji oraz opracowaniom historycznym i biograficznym o ludziach związanych z Chojnicami i regionem składają się następujące artykuły:

1. Barbara Zagórska – Dr Janina Cherek – dyrektor Muzeum Historyczno–Etnograficznego w Chojnicach w latach 1992-2006
2. Anna Czapczyk – „Sibi et amicis”. Bibliofile chojniccy
3. Irena Elsner – Parafia Lichnowy w Kosznajderii podczas I wojny światowej
4. Marek Kołyszko – Medalik Świętego Benedykta z Chojnic
5. Emilia Krzystowska – Konserwacja glinianego ciężarka sieciowego ze zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach
6. Anna Rembisz – Miecz brązowy z kolekcji Albina Makowskiego w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach
7. Hanna Rząska – Sztuka wytwarzania naczyń
8. Marcin Synak – Zespół monet Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach
9. Krzysztof Walenta – Monety antyczne w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.

Dalsze rozdziały zawierają wykaz realizowanych wystaw wraz z opisem ważniejszych pozycji, prezentację działań edukacyjnych, konserwatorskich, wydawniczych. Wśród ważnych wydarzeń muzealnych omówiono udział chojnickich zabytków grobu książęcego na prestiżowej wystawie archeologicznej Rzym i barbarzyńcy w Bonn oraz organizację konferencji poświęconej pamięci Albina Makowskiego – założyciela historyczno-regionalnej kolekcji w Chojnicach pt. Albin Makowski (1908-1982). Kolekcjoner, bibliofil, regionalista. W 100-lecie urodzin.