MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Biblioteka Muzealna. Dział Zbiorów Specjalnych

Kolekcje » Biblioteka Muzealna. Dział Zbiorów Specjalnych

posiadającą specjalistyczny księgozbiór naukowy. Obejmuje on literaturę związaną tematycznie z profilem zbiorów muzealnych. Są to wydawnictwa z następujących dziedzin: historii, sztuki, etnografii, archeologii, muzealnictwa i ochrony zabytków. Szczególną zaś wagę przykłada się do wydawnictw dotyczących Pomorza i Chojnic, treściowo związanych z Chojnicami lub tutaj wydanych. Zbiory pomorzoznawcze stanowią około 1/3 zasobów. W zasobach bibliotecznych znajdują się unikatowe pozycje lokalnej, przedwojennej prasy, jak Conitzer Mitteilungen, Konitzer Tageblatt, Dziennik Pomorski, Lud Pomorski. W księgozbiorze wyróżnić można następujące grupy tematyczne:

·zbiór nowych druków (wydanych po 1800 r.),

·zbiór czasopism

·zbiory specjalne (rękopisy, starodruki, płyty, taśmy, przeźrocza, mapy, fotografie),

·archiwalia,

·dokumenty życia społecznego

 

Do najcenniejszych i najciekawszych należąstarodruki w liczbie 35 pozycji, wśród nich m.in.: Listy papieża Leona X zebrane przez Piotra Bembi z 1552 r., Ewangelie i Lekcje z roku 1556, Prawodawstwo kościelne Pomorza z 1690 r., Opis budowli sakralnych Gdańskaz 1695 r. Bartela Ranischa ilustrowany sztychami, Historia Prus Książęcych (1526-1733) wydana przez patrycjusza gdańskiego Gottfrieda Lengnicha w Gdańsku w l. 1722-1756w 9 tomach.

Biblioteka spełnia trzy główne zadania – gromadzi zbiory, opracowuje i udostępnia w czytelni. Niezastrzeżoną część księgozbioru wypożycza na zewnątrz tylko pracownikom muzeum. Prowadzi też wypożyczalnię międzybiblioteczną. Uzupełnianie księgozbioru odbywa się poprzez ciągłą penetrację oferty wydawniczej, zakupy w księgarniach specjalistycznych, darowizny od osób prywatnych oraz wymianę wydawnictwz muzeami i instytucjami naukowymi w kraju.