MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Ceny biletów i rezerwacje

Ceny biletów wstępu:

 

 • bilet normalny – 8,00 zł
 • bilet ulgowy – 6,00 zł – wstęp na wystawy w Bramie Człuchowskiej i baszcie Kurza Stopa
 • bilet rodzinny – 25,00 zł /do 5 osób – minimum 2 osoby dorosłe + dziecko/ – wstęp na wystawy w Bramie Człuchowskiej i baszcie Kurza Stopa
 • bilety EURO 3,00 zł
 • uruchomienie polifonu – 3,00 zł

 

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 

 1. Uczniom szkół i studentom.
 2. Emerytom, rencistom, inwalidom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.
 3. Nauczycielom

 

Wstęp bezpłatny - przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 

 1. Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, osobom odznaczonym tytułem Zasłużony dla Kultury Narodowej.
 2. Pracownikom muzeów.
 3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
 4. Nauczycielom pełniącym funkcję opiekuna grupy.
 5. Dzieciom do 4 roku życia oraz osobom powyżej 75 roku życia.

 

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej w zorganizowanych grupach

 

Lekcje muzealne – 6,00 zł /od osoby uczestniczącej/ - grupy do 25 osób.
                            opiekun grupy - udział bezpłatny

 

Warsztaty muzealne – 8,00 zł /od osoby uczestniczącej/ - grupy do 20 osób.
                                  opiekunowie grup - udział bezpłatny

 

Usługa przewodnika – po muzeum – 35,00 zł
                              – inne obiekty w mieście / 1h – 100,00 zł


Muzeum honoruje – Kartę Dużej Rodziny
dla osób które okażą kartę – ulga 50%                 

 • 50% zniżki od ceny regularnej ulgowego biletu wstępu dla dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz w wieku do ukończenia 25 roku życia – w  przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • 50 % zniżki od ceny regularnej normalnego biletu wstępu dla rodzica (rodziców), w tym także dla rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osoby (osób) prowadzących rodzinny dom dziecka, a także osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub  znacznym legitymującym się Kartą Dużej Rodziny bez ograniczeń wiekowych.

 

Wstęp bezpłatny do muzeum – w niedzielę

 

Kolekcja im. Albina Makowskiego – Chojnice ul. Drzymały 5
/po zgłoszeniu telefonicznym/


 • bilet normalny – 6,00 zł
 • bilet ulgowy – 5,00 zł

 

Stała wystawa archeologiczna Rezerwat archeologiczno-przyrodniczy Kręgi Kamienne w Odrach – Odry, gm. Czersk

 

 • bilet normalny – 6,00 zł
 • bilet ulgowy – 5,00 zł