MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Czwartek u Albina

Partnerzy » Towarzystwo Przyjaciół Muzeum » Czwartek u Albina

10 października 2019 roku, po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie, w siedzibie Kolekcji historyczno-regionalnej A. Makowskiego w cyklu Czwartki u Albina odbyło się ciekawe spotkanie, poświęcone filmowej rekonstrukcji wydarzeń historycznych z czasów II wojny światowej. Tym razem zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Chojnicach i Muzeum przyjął pan Krzysztof Tyborski – regionalista i patriota,  działacz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej KONAR, autor scenariusza oraz reżyser amatorskiego filmu pt.  Jakusz, autor dwóch książek historycznych, kontynuujących Jego historyczne pasje odkrywania prawdy o wojennych dziejach swojej miejscowości i najbliższego regionu. Film zrealizowano w ramach projektu na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Zaprezentowana na spotkaniu prelekcja dotyczyła tematu działań zbrojnych oddziałów partyzancki Gryfa Pomorskiego – na terenie Konarzyn i Swornegaci. Autor opowiedział też o kulisach powstawania filmu Jakusz, zaangażowaniu miejscowej społeczności w tworzenie filmu oraz rekordowej frekwencji na pokazie premierowym w Konarzynach, ukazujących istniejącą wciąż potrzebę odkrywania  źródeł do dziejów swojej małej ojczyzny. Fabuła projektu nawiązuje do działającej na terenie Konarzyn i Swornegaci podczas niemieckiej okupacji partyzantki. Krzysztof Tyborski interesująco przedstawił zespół bohaterów filmu, którymi byli mieszkańcy miejscowości, najbliżsi sąsiedzi, młodzież i dzieci. W spotkaniu uczestniczyła także córka autora, która również zagrała w prezentowanym filmie. Poruszona problematyka wywołała duże zainteresowanie i gorącą dyskusję wśród przyjaciół i sympatyków Towarzystwa oraz chojnickiego Muzeum, w tym podziw nad umiejętnością zainteresowania Autora zwłaszcza młodych ludzi trudną, wojenną przeszłością.