MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Józef Chełmowski. Madonny

Wydawnictwa » Józef Chełmowski. Madonny

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub -  Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus /powiat Chojnice/. Staranny pod względem edytorskim album ukazuje Madonnę - jeden z najchętniej podejmowanych przez artystę motywów  tematycznych pod kątem bogactwa ikonograficznego, przekraczającego wszelkie schematy, jak i charakterystycznej indywidualizacji stylu.  Umożliwia próbę zbadania nieprzeciętnej wyobraźni i artystycznej wrażliwości Chełmowskiego, silnie zakorzenionej w kulturze ludowej regionu Kaszub. Autorem wnikliwego omówienia fenomenu twórczości artysty jest wybitny znawca tematu, historyk  sztuki i etnolog – dr Aleksander Błachowski  związany przez wiele lat z Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Dwujęzyczny /pol.-ang./ album zaopatrzony jest w indeks znaczących wystaw zbiorowych i konkursów sztuki ludowej z wystawami pokonkursowymi, w których uczestniczył artysta, jak również indeks jego wystaw indywidualnych.

 

Chojnice 2007, stron 94, format 22,0 x 23,0, 
cena 30 zł