MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Julian Rydzkowski (1891-1978)

z zawodu kupiec, działacz społeczny, regionalista, założyciel i kustosz Muzeum Regionalnego w Chojnicach, badacz kultury ludowej; 
nazywał siebie Szarakiem Pomorskim.

Urodził się 13 lutego 1891 r. w Bydgoszczy, jako najstarszy syn z trojga dzieci (brat Roman, siostra Zofia) Augustyna Rydzkowskiego, pochodzącego z Cekcyna w Borach Tucholskich, i Moniki, z domu Ściesińskiej.
Ukończył zasadniczą szkołę handlową w Bydgoszczy, kurs dekoratorski w Berlinie, praktykował w zawodzie kupieckim w Bydgoszczy, Niemczech, a w grudniu 1914 r. przybył do Chojnic i rozpoczął pracę jako ekspedient i dekorator w sklepie Wł. J. Schreibera przy Rynku. Powołany do wojska podczas I wojny światowej, pełnił funkcję pielęgniarza w szpitalu polowym. Po wojnie, w 1919 r., wrócił do Chojnic i zatrudnienia w sklepie bławatnym.
Swoim zaangażowaniem w ówczesne życie społeczno-kulturalne Chojnic wyróżniał się ponad przeciętność. Dziełem jego życia było Muzeum Regionalnego w Chojnicach, otwarte 5 sierpnia 1932 r., do którego przekazał swój zbiór pamiątek historycznych i etnograficznych jako zaczątek kolekcji muzealnej. Został jej pierwszym kustoszem.
Współtworzył w Chojnicach towarzystwo śpiewacze „Lutnia” i Towarzystwo Handlowców (1919), Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1930), Towarzystwo Miłośników Chojnic i Okolicy (1934). Redagował jednodniówki „Turysta w Chojnicach”, pisywał do „Zaborów” – organu TMChiO, współpracował z redakcjami lokalnych gazet (Dziennik Pomorski, Lud Pomorski i in.). W l. 20-tych po raz pierwszy został radnym miejskim, potem kontynuował tę działalność również po wojnie, przez kilka kadencji. W radzie był orędownikiem inicjatyw w dziedzinie ochrony zabytków, historii, kultury, spraw społecznych. W l. 1938-45 zamieszkał w Pionkach koło Radomia, gdzie założył sklep konfekcyjny.
Po wojnie powrócił do Chojnic i został zatrudniony jako kierownik referatu kultury w starostwie, a następnie instruktor regionalny w Powiatowym Domu Kultury. Pozostał wierny pasji muzealnej i w 1960 r. doprowadził do reaktywowania muzeum w Chojnicach, w którym pracował na etacie do końca 1972 r. Jednocześnie był działaczem, często członkiem władz, kilku organizacji społecznych, np. PTTK, Stowarzyszenia „Pax”, Chojnickiego Towarzystwa Kulturalnego. Współtworzył oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach w 1957 r. Inicjował i współredagował wydawnictwa regionalne („Zeszyty Chojnickie”), pisał felietony do prasy („Gazeta Pomorska”), wydał samodzielne publikacje (Chojnice i okolice, Bydgoszcz, 1968).
Doceniany za swoją wielokierunkową działalność został odznaczony krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany wpisem do księgi zasłużonych dla Chojnic, Medalem Stolema przez klub „Pomorania” przy ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, licznymi honorowymi dyplomami, uznany przez chojniczan za najpopularniejszego współmieszkańca w 1978 r. w plebiscycie „Gazety Pomorskiej”.
Nie założył własnej rodziny. Zmarł bezpotomnie 10 lipca 1978 r. w Chojnicach. Pochowany jest w alei zasłużonych na cmentarzu komunalnym w Chojnicach.
W 100-lecie urodzin – w 1991 r. – ukazał się specjalny numer periodyku muzealnego „Baszta”, poświęcony osobie Kustosza z artykułami jego przyjaciół i następców – pracowników muzeum. W 2009 r. Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum i Instytut Kaszubski w Gdańsku zorganizowały konferencję naukową pt. Kustosz Julian Rydzkowski w świetle swojego dzieła z towarzyszącą wystawą muzealną: Julian Rydzkowski (1891-1978). Kustosz na wieży. Między innymi referaty zaprezentowane na tej konferencji są opublikowane w 16. wydawnictwie serii Instytutu Kaszubskiego „Pro memoria” (Gdańsk, Chojnice, Wejherowo 2011), opracowanym przez prof. Józefa Borzyszkowskiego.