MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Kolekcja historyczna

Kolekcje » Kolekcja historyczna

gromadzi zabytki związane z dziejami Chojnic i regionu. Podstawę kolekcji stanowią zbiory pozyskane przez Juliana Rydzkowskiego w początkowym, jeszcze przedwojennym, okresie działalności muzeum. Do najcenniejszych należy unikalna kolekcja dokumentująca blisko sześciowiekową działalność Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Chojnicach: srebrne łańcuchy królów kurkowych -wielki (XVII/XVII w.) i mały (XIX/XX w.), medale, ordery, puchary, m.in. tzw. puchar radziwiłłowski z 1844 r., którym Bractwo witało goszczącego w Chojnicach prezydenta Ignacego Mościckiego. Bogatą kolekcję numizmatów tworzą: skarb monet krzyżackich z XIV-XV w., skarb monet Zygmunta III Wazy, banknoty i żetony zastępcze emitowane przez władze Chojnic w latach 1914-1921 oraz żetony Spółdzielni I Batalionu Strzelców stacjonującego w mieście w latach 1926-1939. Dzieje chojnickiego rzemiosła miejskiego obrazuje zespół pamiątek cechowych, m.in. kolekcja naczyń cynowych, na którą składają się kubki i puchary chojnickich cechów - sukienników, krawców, konwisarzy, a wśród nich – pochodzące z warsztatu Johana Michała Wellera działającego w Chojnicach w latach ok. 1733-1786. W dziale gromadzi się również kolekcję lakowych i tuszowych odbitek pieczęci miejskich, kościelnych oraz szlacheckich (XVI - XIXw.). Aktualnie tworzona jest kolekcja broni białej XVIII-XX w. w oparciu o zbiór istniejący.

Strony: