MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Kolekcja historyczna

Kolekcje » Kolekcja historyczna

gromadzi zabytki związane z dziejami Chojnic i regionu. Podstawę kolekcji stanowią zbiory pozyskane przez Juliana Rydzkowskiego w początkowym, jeszcze przedwojennym, okresie działalności muzeum. Do najcenniejszych należy unikalna kolekcja dokumentująca blisko sześciowiekową działalność Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Chojnicach: srebrne łańcuchy królów kurkowych -wielki (XVII/XVII w.) i mały (XIX/XX w.), medale, ordery, puchary, m.in. tzw. puchar radziwiłłowski z 1844 r., którym Bractwo witało goszczącego w Chojnicach prezydenta Ignacego Mościckiego. Bogatą kolekcję numizmatów tworzą: skarb monet krzyżackich z XIV-XV w., skarb monet Zygmunta III Wazy, banknoty i żetony zastępcze emitowane przez władze Chojnic w latach 1914-1921 oraz żetony Spółdzielni I Batalionu Strzelców stacjonującego w mieście w latach 1926-1939. Dzieje chojnickiego rzemiosła miejskiego obrazuje zespół pamiątek cechowych, m.in. kolekcja naczyń cynowych, na którą składają się kubki i puchary chojnickich cechów - sukienników, krawców, konwisarzy, a wśród nich – pochodzące z warsztatu Johana Michała Wellera działającego w Chojnicach w latach ok. 1733-1786. W dziale gromadzi się również kolekcję lakowych i tuszowych odbitek pieczęci miejskich, kościelnych oraz szlacheckich (XVI - XIXw.). Aktualnie tworzona jest kolekcja broni białej XVIII-XX w. w oparciu o zbiór istniejący.

 • Główka fajki rezerwisty (Fußartillerie-Regiment von Hindersin, 1. Pommersches, Nr.2), Gdańsk 1906 r.

  Główka z białej porcelany o kielichowatym kształcie, zamykana metalową pokrywką w kształcie wojskowego hełmu. W dolnej części silnie zwężona, przechodząca w rurkę, służącą do łączenia z cybuchem fajki. Na ściance zewnętrznej, na tle działa dużego kalibru, przedstawienie dwóch artylerzystów w czarnych uniformach.

 • Męka Pańska

  Ta nietypowa „rzeźba”, wykonana przez nieznanego twórcę ludowego, należy do najstarszych zbiorów Muzeum, pochodzących jeszcze z przedwojennej kolekcji Juliana Rydzkowskiego.

 • Pamiątka biegu myśliwskiego, 3 XI 1934 r. MCh/AM-659

  W polskiej tradycji dla myśliwych i entuzjastów sportów hippicznych niezwykle ważny jest dzień 3 listopada upamiętniający postać św. Huberta.

 • Puchar z motywem myśliwskim, sygn. MCh/H- 823, srebro

  Puchar wchodził w skład kolekcji przyrodniczo-łowieckiej dr. Jana Pawła Łukowicza (1886-1957) z Chojnic, choć nie można wykluczyć, iż do zbiorów rodziny trafił jeszcze za życia jego ojca Jana Karola (1854-1918).

 • Sztandar Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej 1914-1921 Oddział Czersk

  Inicjatorem powołania czerskiego Oddział ZBOAP był emerytowany wojskowy Jan Pacek z Czerska. Początek działalności organizacji przypada na pierwszą połowę lat trzydziestych XX w. W tym też czasie wykonany został sztandar. Do dzisiaj zachowała się jego płachta i głowica.

 • Tabliczka szkolna, sygn. MCh/H-928

  Jeszcze kilkadziesiąt lat temu opisywany przedmiot stanowił niezbędny element wyposażenia pierwszoklasisty.

 • Fragment drzwi z kołatką, sygn. MCh/H-410

  Będąca fragmentem drzwi płycina z kołatką pierścieniową do zbiorów Muzeum trafiła prawdopodobnie w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednak dopiero po czterdziestu latach, dzięki przeprowadzonym zabiegom konserwatorskim, w pełni odkryła swoje tajemnice. Wspomniany zabytek to unikalny przykład osiemnastowiecznego, chojnickiego kowalstwa.

 • Medalion i list, sygn. MCh/H-1008

  Otwierany medalion, tzw. puzderko, trafił do zbiorów chojnickiego Muzeum w 2018 r. Posiada formę owalu (wymiary: ok. 3,8 x 2,8 cm), wykonany został z tłoczonej blachy pokrytej solidnym złoceniem. Wieczko ozdabia, pierwotnie przylutowany, ornament w formie róży. Medalion został odnaleziony w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w okolicach ulicy Wysokiej w Chojnicach

 • Kobieta przed lustrem-czaszka, sygn. MCh/H-998

  Lakoniczny, choć oddający istotę rzeczy, zapis identyfikujący obiekt w muzealnym inwentarzu budzi zaciekawienie. Jaką zagadkę zawiera połączenie dwóch pozornie niezwiązanych ze sobą opisów? Co rzeczywiście przedstawia ilustracja? Autorem niezwykłego, ukrytego pod sygnaturą MCh/H-998, rysunku był amerykański ilustrator i rysownik Charles Allen Gilbert (1873-1929).

Strony: