MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Kolekcje

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach gromadzi zbiory w 4 podstawowych działach: archeologicznym, historycznym, etnograficznym, sztuki oraz naukowo – oświatowym z biblioteką.

 

Od kilku lat muzeum prowadzi badania w zakresie pozyskania zbiorów i odtworzenia rozproszonej po wojnie unikalnej kolekcji łowieckiej, stanowiącej własność zasłużonej dla Chojnic i znanej na Pomorzu rodziny Łukowiczów, w szczególności cenionego chirurga dra Jana Pawła Łukowicza. Ponadto muzeum systematycznie uzupełnia zbiory związane z kolebką polskiego żeglarstwa śródlądowego w Charzykowach k. Chojnic z zamiarem otwarcia w przyszłości ekspozycji stałej.

 

 

 • Kolekcja archeologiczna

  skupia się na gromadzeniu zabytków dokumentujących najstarsze dzieje powiatu chojnickiego – począwszy od okresu schyłkowego paleolitu, poprzez okres rzymski do końca średniowiecza. Wśród nich na uwagę zasługują obiekty związane z Gotami i reprezentowaną przez nich kulturę wielbarską...

 • Kolekcja historyczna

  gromadzi zabytki związane z dziejami Chojnic i regionu. Podstawę kolekcji stanowią zbiory pozyskane przez Juliana Rydzkowskiego w początkowym, jeszcze przedwojennym, okresie działalności muzeum. Do najcenniejszych należy unikalna kolekcja dokumentująca blisko sześciowiekową działalność Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Chojnicach: srebrne łańcuchy królów kurkowych -wielki (XVII/XVII w.) i mały (XIX/XX w.), medale, ordery, puchary, m.in. tzw. puchar radziwiłłowski z 1844 r., którym Bractwo witało goszczącego w Chojnicach prezydenta Ignacego Mościckiego.

 • Kolekcja etnograficzna

  gromadzi zabytki z zakresu kultury materialnej i duchowej południowej części Pomorza Zachodniego – głównie Kaszub. Wśród nich znajdują się przedmioty i narzędzia służące do obróbki gleby i uprawy roślin, hodowli zwierząt, rybołówstwa, zbieractwa, tkactwa, przyrządy do przygotowywania pokarmu i przechowywania żywności oraz sprzęty domowe.

 • Kolekcja sztuki

  od początku istnienia muzeum gromadzi zbiory sztuki sakralnej regionu, kolekcję portretów szlachty pomorskiej i mieszczaństwa XVIII-XX w. oraz zbiory pomorskiego malarstwa, grafiki i rysunku, zwłaszcza w kategorii "chojniciana" z okresu XIX-XX w. Posiada m.in. cenną kolekcję twórczości graficznej i medalierstwa Leona Stanisława Kaweckiego (1921-2000) – chojniczanina tworzącego w USA. Gromadzi kolekcje: malarstwa Kazimierza Jasnocha (1896-1966) – ucznia Axentowicza, oraz kolekcję pejzażu Pomorza i Kaszub.

 • Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej

  kolekcja w zbiorze działu sztuki licząca 160 obiektów, gromadząca od 1984 r. twórczość klasyków nowoczesności. Jej twórcom przyświecały ambicje, by w mniejszym środowisku stworzyć kulturową i edukacyjną szansę w zakresie polskiej sztuki współczesnej, w formie reprezentatywnej w skali ogólnopolskiej kolekcji.

 • Dział naukowo – oświatowy z biblioteką

  posiadającą specjalistyczny księgozbiór naukowy. Obejmuje on literaturę związaną tematycznie z profilem zbiorów muzealnych. Są to wydawnictwa z następujących dziedzin: historii, sztuki, etnografii, archeologii, muzealnictwa i ochrony zabytków. Szczególną zaś wagę przykłada się do wydawnictw dotyczących Pomorza i Chojnic, treściowo związanych z Chojnicami lub tutaj wydanych.

 • Fot. Daniel Frymark

  Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego

  Kolekcja historyczno – regionalna Albina Makowskiego (1908-1982) udostępniona przez Muzeum w Chojnicach w dawnym mieszkaniu kolekcjonera, mieści się na parterze kamienicy przy ul. Drzymały 5. Jej początki sięgają 1926 roku. Kolekcja obejmuje  archiwalia, pamiątki rodzinne, zabytki związane z historią Chojnic i etnografią regionu, numizmaty, rzeźbę, malarstwo, broń białą i rzemiosło artystyczne.

Strony: