MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Kontakt

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach

ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice

muzeum@chojnicemuzeum.pl

 

Dyrektor Muzeum

Barbara Zagórska

barbara.zagorska@chojnicemuzeum.pl

 

Sekretariat

Danuta Bocian

danuta.bocian@chojnicemuzeum.pl

tel./fax 52 397 43 92, 52 397 23 19

 

Dział Zbiorów Etnograficznych

asystent Maria Czaplewska

maria.czaplewska@chojnicemuzeum.pl

 

Dział Zbiorów Archeologicznych

kustosz Hanna Rząska

hanna.rzaska@chojnicemuzeum.pl

 

Dział Zbiorów Historycznych

adiunkt Marcin Synak

marcin.synak@chojnicemuzeum.pl 

 

Dział Zbiorów Sztuki

kustosz Barbara Zagórska

barbara.zagorska@chojnicemuzeum.pl

 

Biblioteka Muzealna z Działem Zbiorów Specjalnych

asystent Anna Urbańska

anna.urbanska@chojnicemuzeum.pl

 

Dział Edukacji i Informacji Muzealnej

asystent Monika Jażdżewska

monika.jazdzewska@chojnicemuzeum.pl

asystent Anna Depka Prądzyńska

anna.pradzynska@chojnicemuzeum.pl