MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Program dla szkół

Oferta zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych

 

I. DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Proponowane tematy lekcji muzealnych w poszczególnych obszarach zainteresowań:

 

1. Odkrywamy tajemnice przeszłości Chojnic i regionu.

1.1. Miasto w średniowieczu.

1.2. Historia symboli Chojnic: herb, flaga, hejnał.

1.3. Cmentarzyska kręgów kamiennych w Odrach i Leśnie.

1.4. Z archeologią „za pan brat”. Poznajemy warsztat archeologa.

1.5. Człowiek w paleolicie.

 

2. Żegluj z nami, z przygodami! Zdobywamy patenty muzealnej szkółki żeglarskiej.

2.1. Pasja i warsztat żeglarza – poznajemy tajniki budowy jachtów, zasady wiązania węzłów żeglarskich oraz historię pierwszego w Polsce klubu żeglarskiego w Charzykowach.

 

3. Dziedzictwo kulturowe. Tradycje Świąt Wielkanocnych.

 

4. Strój kaszubski.


5. Wojna trzynastoletnia. Bitwa pod Chojnicami 1454


6. Rok obrzędowy w Polsce

 

 

 

 

II. DLA SZKÓŁ ŚREDNICH 

 

1. Z kart historii Pomorza.

1.1. Dokument w średniowieczu.

1.2. Dzieje Zakonu Krzyżackiego XII – XV w.

1.3. Wojskowość i militaria średniowiecza.

1.4. Mennictwo i monety od średniowiecza do XIX wieku.

1.5. Oporządzenie i wyposażenie kawalerii polskiej w latach 1918 – 1939.

 

 

2. Oblicza kultury Pomorza.

2.1. Goci – historia oraz kultura duchowa i materialna.

2.2. Importy rzymskie w kolekcji archeologicznej muzeum w Chojnicach. Ośrodek garncarski w Rheinzabern w Nadrenii.

2.3. Zrozumieć sztukę najnowszą Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej w Chojnicach – idee, tendencje i kierunki.

 

3. Strój kaszubski.


4. Wojna trzynastoletnia. Bitwa pod Chojnicami 1454.


5. Rok obrzędowy w Polsce.

 

6. Wrzesień 1939 roku w historii Chojnic.


7. Dziedzictwo kulturowe. Tradycje Świąt Wielkanocnych.


8. Bazylika mniejsza w Chojnicach. Postacie - skarby - wydarzenia.


     

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z oferty Muzeum. Ciekawe wystawy, warsztaty oraz lekcje muzealne mogą być pomocne w realizowaniu programów szkolnych. W szczególności ich celem jest uzupełnienie, wzbogacenie w oparciu o konkretne przykłady z lekcji muzealnej i poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie wybranych obszarów tematycznych, nie zawsze zawartych w programach szkolnych.

 

Jak zamówić lekcje?


- telefonicznie w Dziale Naukowo-Oświatowym (osoba odpowiedzialna p. Anna Depka Prądzyńska) od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30; tel. 52 397 43 92, 52 397 23 19
- prosimy o precyzyjne podawanie tematu lekcji, preferowanego terminu zajęć, liczebności klasy, szkoły, telefonu kontaktowego, a także nazwiska nauczyciela
- lekcje prosimy zamawiać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
- zajęcia należy potwierdzić lub odwołać na 2-3 dni przed terminem lekcji
- jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematyczne; zapraszamy do współpracy w tworzeniu nowych tematów zajęć (zgłoszenie przynajmniej 2 miesiące przed planowanym terminem zajęć)