MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Promocja Baszty

Z satysfakcją prezentujemy 14. tom muzealnego periodyku Baszta, który zainicjowany został w 1986 r. Najnowszy zeszyt obejmuje i przybliża obraz działalności Muzeum w Chojnicach na przestrzeni l. 2016-2018. 

 

Aktywność muzeów postrzegana jest nie tylko przez frekwencję na wystawach i lekcjach muzealnych, lecz także, w nie mniejszym stopniu, poprzez prowadzenie projektów badawczych, gromadzenie kolekcji muzealnych czy ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, co należy do ustawowych powinności muzeum. Niniejszy zeszyt, wzorem poprzednich, ukazuje kompleksowo w jakich kierunkach podążają aktualnie zainteresowania chojnickich muzealników nad pogłębieniem wiedzy o  ciekawych zabytkach i gromadzonych kolekcjach muzealnych, odnoszących się do bogatych dziejów miasta Chojnice i regionu południowego Pomorza. Prezentujemy w Baszcie zrealizowane ostatnio projekty muzealne, a wśród nich m. in. podsumowanie projektu badawczo – konserwatorskiego dotyczącego odkrycia  w 2014 r. skarbu archeologicznego z Charzyków oraz wieloletniego projektu etnograficznego będącego kwerendą badawczą dzieł wybitnego twórcy ludowego Józefa Chełmowskiego (1934-2013) z pobliskich Brus –Jagli w zbiorach prywatnych w Polsce i poza jej granicami, którego celem jest przywrócenie tej nieznanej części prac twórcy do domeny publicznej.  

 

Z racji charakterystycznego położenia Chojnic na pojezierzu pomorskim, z gęstą siecią jezior polodowcowych, w zeszycie znajdziemy ponadto opracowania historyczne poświęcone lokalnemu dziedzictwu wodnemu, wynikającemu z uwarunkowań geograficznych, m.in. w zakresie tradycyjnego flisu drewna na okolicznych jeziorach i rzekach, czy problematyki żeglarstwa śródlądowego i sportów wodnych, których tradycje zapoczątkowane zostały w Chojnicach w latach dwudziestych XX w. u progu Niepodległości. Warto zapoznać się również z ciekawą relacją na temat tradycji żeglarstwa bojerowego, czy kontynuacją wspomnień jednego z żeglarzy o trudnych dziejach powojennych chojnickiego klubu żeglarskiego. Ważnym współczesnym wydarzeniem muzealnym nawiązującym do dziedzictwa jezior jest przedstawiona w Baszcie relacja o zorganizowanej w Charzykowach we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku  XIII Ogólnopolskiej Konferencji Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w 2016 r. Jej ideą przewodnią było podkreślenie znaczenia żeglarskiego ośrodka szkoleniowego utworzonego w 1922 r. nad J. Charzykowskim, dzięki któremu Charzykowy  uznawane są za kolebkę polskiego żeglarstwa śródlądowego.

  

W części sprawozdawczej zeszytu, oprócz relacji na temat stworzonych nowych  ekspozycji muzealnych, zorganizowanych spotkań z ludźmi kultury, cenionymi artystami, historykami, czy kolekcjonerami, omówione zostały zadania konserwatorskie, ostatnio pozyskane nabytki do kolekcji muzealnych, a także przeprowadzone na zajęciach muzealnych programy edukacyjne, warsztaty, spotkania, konkursy, zorganizowane często we współpracy ze szkołami, ale także adresowane do rodzin i osób dorosłych. To niezwykle ważna część działalności muzeum, która pozyskała w ostatni czasie stałe miejsce w jego całorocznej ofercie. Standardowo uzupełnieniem treści Baszty jest zamieszczona w niej obszerna dokumentacja fotograficzna. 


Rozdział I – Artykuły i materiały –  zawiera następujące opracowania:

 

MARCIN SYNAK, Pomnik Chrystusa Króla w Chojnicach - idea i przesłanie.

 

BARBARA ZAGÓRSKA, Ofiarowanie w świątyni - obraz z głównego ołtarza 

w kolegiacie w Kamieniu Krajeńskim.

 

HANNA RZĄSKA,  Znalezione - zaginione. Losy artefaktów archeologicznych 

na terenie ziemi chojnickiej na przełomie XIX i XX wieku.

 

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI, Chojniczanin Franciszek Loeper (1843-1898)

- korespondent Wojciecha Kętrzyńskiego. 

 

MARIUSZ GRZEMPA, Bindugi na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

 

MAREK SIWICKI, Chojnicko-charzykowskie żeglowanie po lodzie. 

Początki i lata powojenne (do roku 1956).

 

JÓZEF KĄDZIELA, 50 lat kolebki żeglarstwa polskiego

Chojnice – Charzykowy (cz. 2)

 


Miejsce i rok wydania: Chojnice 2018

Ilość stron: 240

Format: 17,0 x 23,7 cm

Cena: 17 zł