MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Rezerwat Biosfery BORY TUCHOLSKIE

Archiwum » Rezerwat Biosfery BORY TUCHOLSKIE

Rezerwat biosfery jest to wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze, który uzyskał międzynarodowe uznanie w ramach Międzynarodowego Projektu "Człowiek i Biosfera". Obejmuje on ekosystemy lądowe, przybrzeżne, morskie lub ich wzajemną mozaikę, a został zapoczątkowany przez UNESCO w 1971 roku. Utworzona została międzynarodowa Sieć Rezerwatów Biosfery. Skupia ona obecnie 631 obiektów w 119 krajach. W Polsce rezerwat biosfery nie jest prawną formą ochrony przyrody, ale może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju lokalnego. 

Głównym celem rezerwatów biosfery jest ochrona różnorodności biologicznej i obserwowanie zmian ekologicznych na obszarze całej planety. Służą one także uświadamianiu ludziom relacji istniejących pomiędzy różnorodnością biologiczną i kulturową. 

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie został ustanowiony w Paryżu 2 czerwca 2010 roku i jest największy w Polsce. Podstawą wpisania na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO był formularz nominacyjny, przygotowany we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Sandry Brdy", przez zespół autorski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytucją odpowiedzialną za współpracę Polski z Międzynarodową Radą Koordynacyjną Projektu "Człowiek i Biosfera" jest Polski Komitet Narodowy UNESCO-MAB działający przy PAN. 

Kompleks Rezerwatu obejmuje częściowo obszary chronione - jak Park Narodowy "Bory Tucholskie", 25 rezerwatów przyrody w nim rozsianych (m. in. Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego w Wierzchlesie) oraz 4 parki krajobrazowe: Wdzydzki, Zaborski, Tucholski i Wdecki. 

Bory Tucholskie są jednym z największych w Polsce kompleksów leśnych. W ich krajobraz wpisują się zarówno drzewa porastające utwory piaszczyste sandru Brdy i Wdy, jak i bezleśne wyspy oraz półwyspy morenowe. Lasy stanowią ponad 60 % powierzchni rezerwatu biosfery, stąd na jego terenie aż 13 nadleśnictw. Termin "bory" oznacza konkretną formację roślinną zdominowaną przez drzewa iglaste, ale w tym wypadku nie chodzi tylko i wyłącznie o kompleks leśny. W kontekście Rezerwatu Biosfery jest to termin określający region na Pojezierzu Pomorskim, zamieszkiwany przez ludzi, na których życie i kulturę znacząco wpłynął otaczający bór. Są to Kaszubi, Kociewiacy i Borowiacy. 

 

Na ekspozycji archeologiczno - przyrodniczej w Odrach zaprezentowane zostały zdjęcia wykonane w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Ukazują one nie tylko rzeźbę terenu, rzeki, jeziora, florę i faunę tych terenów, lecz także bogate dziedzictwo kulturowe, m. in. reprezentowane przez dokumentację fotograficzną Kręgów Kamiennych w Odrach, czy zabytkowy akwedukt w Fojutowie. Autorami scenariusza wystawy są Mariusz Grzempa, Grażyna Jaszewska i Justyna Rymon Lipińska z Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz z ramienia Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach Hanna Rząska.

 

Fotografie:

Jezioro Cekcyńskie – Marcin Karasiński PWK

Rezerwat Kręgów kamiennych w Odrach – Archiwum Nadleśnictwa Czersk