MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Telefony kontaktowe

Muzeum Historyczne - Etnograficzne w Chojnicach
ul. Podmurna 15, 89 - 600 Chojnice
tel./fax: 52 397 43 92, 397 23 19
e-mail: muzeum@chojnicemuzeum.pl

Brama Człuchowska
ul. Podmurna 13
tel. 52/397 23 19 w.24

Kurza Stopa - Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej
ul. Podmurna 3
tel. 52/ 397 23 19 w. 29

Kolekcja historyczno - regionalna Albina Makowskiego
ul. Drzymały 5
tel. 52/ 397 23 19 w. 24
czynna w godzinach otwarcia muzeum,
po wcześniejszym zgłoszeniu

Ekspozycja archeologiczno - przyrodnicza w Odrach
Kręgi kamienne w Odrach. Rezerwat archeologiczno-przyrodniczy
Odry, gm. Czersk ul. Długa 2
tel. 606 930 635

Ekspozycja etnograficzna w Silnie
Wnętrze chaty podcieniowej
ul. Główna 49
tel. 52/ 398 76 97
Obsługa w Domu Kultury w Silnie