MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

TWARZE NIEPODLEGŁOŚCI ZIEMI CHOJNICKIEJ

(11kB)

Celem projektu jest, by  to okazjonalne, bogato ilustrowane wydanie pod tytułem Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej posłużyło jako przystępne kompendium wiedzy na temat trudnej drogi, jaką musieli pokonać  mieszkańcy Chojnic, powiatu chojnickiego i regionu południowych Kaszub – bohaterowie lat 1918 - 1921 – walcząc o odzyskanie niepodległości. Wyrażamy nadzieję, że niestandardowa forma publikacji, złożona z 3 części –  kalendarium o wydarzeniach historycznych w Chojnicach i na południowym krańcu Pomorza, zestawu 24 kart prezentujących sylwetki i biogramy osób twórczo zaangażowanych dla sprawy niepodległości  oraz reprintu kieszonkowego egzemplarza śpiewnika Pieśni patriotycznych i obozowych, wydanego  w Chojnicach już w 1919 roku w języku polskim z inicjatywy Władysławy Wolszlegierówny –  pozwoli Państwu poszerzyć świadomość o tych wydarzeniach i docenić ich znaczenie. 

 

Niniejsza edycja wpisuje się w ogólnopolski program Niepodległa i  ma na celu zachęcenie do poznawania wciąż mało znanych kart historii Chojnic i regionu z tego okresu, w tym także do zainteresowania się zabytkami zachowywanymi w muzeum, które dokumentują  epizody i etapy prowadzące ku niepodległości. Ze względu na przyjęty walor edukacyjny, publikacja adresowana jest do wszystkich mieszkańców regionu, a głównie do dzieci, młodzieży oraz rodzin. Ma bowiem przede wszystkim posłużyć jako materiał dydaktyczny na zajęciach i spotkaniach muzealnych, na których będziemy wspólnie rozmawiać o Niepodległości, o wydarzeniach prowadzących do odbudowy państwowości i roli pamięci regionalnej dla wzmacniania poczucia wspólnoty oraz poszanowania wolności i solidarności. Celem muzealnych zajęć i spotkań, których harmonogram uzgadniany będzie na bieżąco przez cały rok 2019 i 2020 z współpracującymi z muzeum poszczególnymi szkołami regionu, jak również  grupami osób zainteresowanych także spoza kręgu stałych odbiorców oferty muzeum, będzie bliższe poznanie wydarzeń sprzed 100 lat, a przede wszystkim osób oddanych sprawie niepodległości naszego regionu, których biografie są wciąż mało znane, a często przez lata były po prostu zapomniane. Są wśród nich: Stefan Bieszk, ks. Feliks Bolt, Franciszek Gierszewski, gen. Józef Haller, Helena i Bogumił Hoffmannowie, Jan Kaletta, Jan Karnowski, Feliks Kopicki, Hipolit Ostoja Lniski, Jan Paweł Łukowicz, ks. Bolesław Makowski, Maria Matysikowa, Irena Nieżychowska, Władysława Obertyńska-Wolszlegier, Julian Rydzkowski, Franciszek Sędzicki, Anna Sikorska, starosta Stanisław Sikorski z Wielkich Chełmów, burmistrz dr Alojzy Sobierajczyk, Bronisława i Roman Stammowie, Antoni Ulandowski, Otton Weiland, ks. Antoni Wolszlegier.

 

Finałem muzealnego programu poświęconego świętowaniu setnej rocznicy Niepodległości Chojnic przypadającej 31 stycznia 2020 roku, będzie otwarcie muzealnej ekspozycji historycznej w zabytkowym obiekcie Bramy Człuchowskiej w Chojnicach, przez którą 100 lat temu wkroczył do miasta 59 pułk piechoty wielkopolskiej pod dowództwem podpułkownika Stanisława Wrzalińskiego, wyzwalając je spod niewoli pruskiej.

 

Zamierzonym rezultatem projektu będzie budowa pamięci zbiorowej mieszkańców miasta i regionu, w której istotne miejsce mają doświadczenia lokalne oraz upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym. Celem muzealnym, jaki postawiliśmy sobie u progu realizacji projektu jest także promocja muzeum jako instytucji kultury chroniącej dziedzictwo kulturowe miasta i regionu, która wykorzystując własne zasoby archiwalne, historyczne i artystyczne zachęca do uczestnictwa w kulturze poprzez atrakcyjny przekaz wiedzy historycznej.