MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawy archiwalne
(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Warsztaty

Jak zamówić warsztaty edukacyjne?

- telefonicznie w Dziale Naukowo-Oświatowym (osoba odpowiedzialna p. Anna Depka Prądzyńska) od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30; tel. 52 397 43 92, 52 397 23 19 
- prosimy o precyzyjne podawanie tematu zajęć, preferowanego terminu spotkania, liczebności klasy, szkoły, telefonu kontaktowego, a także nazwiska nauczyciela
- warsztaty prosimy zamawiać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
- zajęcia należy potwierdzić lub odwołać na 2-3 dni przed terminem zajęć
- jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematyczne; zapraszamy do współpracy w tworzeniu nowych tematów zajęć (zgłoszenie przynajmniej 2 miesiące przed planowanym terminem warsztatów)

Odpłatność:

- koszt udziału w warsztatach: 7 zł od osoby
- max. 25 osób w grupie
- czas trwania zajęć w zależności od tematu –1.5 - 3 h
- nauczyciele i opiekunowie przychodzący z klasą szkolną na zajęcia nie ponoszą opłat
- opłatę za warsztaty należy uiścić w dniu zajęć w kasie