MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920-1939

Archiwum » Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920-1939

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach serdecznie zaprasza do odwiedzenia najnowszej ekspozycji poświęconej wizerunkowi Kaszubów i kaszubszczyzny w malarstwie, grafice, rysunku i fotografii pt. Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920 - 1939.

Celem wystawy jest prezentacja zbiorowego, jak najbardziej autentycznego wizerunku Kaszubów w ich odrębności kulturowej. Wystawa pokazuje poprzez liczne przykłady dzieł sztuki, wybranych z wielu polskich  kolekcji muzealnych oraz prywatnych, odchodzący w przeszłość obraz życia Kaszubów – ukazanych w ich codziennym środowisku, pejzażu, pośród charakterystycznych zajęć, scen rodzajowych, czy interesujących „typów kaszubskich”. Jest próbą spojrzenia w jakiej mierze idee regionalizmu obecne w kulturze polskiej na przełomie XIX i XX w. znalazły odniesienie do kultury regionu Kaszub oraz również w jakim stopniu zainteresowanie kulturą Kaszubów przez artystów tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym przełożyło się na powstanie dzieł plastycznych podejmujących ten temat.

Fascynacja kaszubszczyzną promowana m.in. przez Bernarda Chrzanowskiego, Aleksandra Majkowskiego, Mariana Mokwę, a także przez ks. Bernarda Sychtę zbierającego materiały do Słownika gwar kaszubskich, inspirowały przedstawicieli środowisk innych regionów Polski do poznawania Kaszub i obrazowania życia codziennego Kaszubów.
Myślą przewodnią ekspozycji jest uświetnienie jubileuszu 100 – lecia powrotu Pomorza do Polski. Prezentowane na wystawie dzieła polskiej sztuki okresu międzywojennego ukazują jakimi drogami artystyczne idee Młodej Polski docierały na Pomorze i także na Kaszuby oraz także jak wielkie znaczenie miało uzyskanie dostępu do Bałtyku dla artystów szukających nadmorskich plenerów dla swych projektów plastycznych, czy muzycznych. Znajdziemy wreszcie na wystawie elementy pokazujące w jaki sposób idee regionalizmu kaszubskiego stały się powodem do dumy tego skromnego ludu zamieszkującego obszar od Wdy po Bałtyk.

Ekspozycja czynna jest od 19 grudnia 2019 r. do 15 września 2020 r. w Bramie Człuchowskiej.

 

Zbiory na wystawę użyczyli:
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów w Chmielnie
Muzeum Diecezjalne im. Bpa Stanisława Wojciecha
Okoniewskiego w Pelplinie
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem
Muzeum im. Ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszewskich
Muzeum Miasta Gdyni
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Muzeum Narodowe w Kielcach
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Muzeum Sopotu
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego przy Centrum
Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

oraz Osoby prywatne:
Grzegorz Kudelski z Krakowa
Paweł Łukowicz z Bydgoszczy
Maria Obertyńska z Sopotu

 

(11kB)