MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Władze i statut TPM

Partnerzy » Towarzystwo Przyjaciół Muzeum » Władze i statut TPM

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach powołano do życia w 2000 r. Jego zadaniem jest udzielanie wszechstronnej pomocy muzeum i wspieranie jego działalności. Podejmuje więc działania na rzecz wzbogacania zbioru muzealnego, wydawania i promocji publikacji, przygotowania ekspozycji i organizowania imprez muzealnych. W ostatnich latach uwaga Towarzystwa skupiona jest szczególnie na konserwacji muzealiów. Środki finansowe na realizację zadań Towarzystwo pozyskuje dzięki ofiarności swoich członków, darczyńców i sponsorów oraz dotacjom przyznanym w drodze otwartych konkursów ogłaszanych przez samorządy miasta i powiatu.

 

Obecne władze Towarzystwa tworzą:

 

Andrzej Gąsiorowski - prezes                     
Edmund Hapka - wiceprezes              
Marcin Siudziński - sekretarz                 
Hanna Rząska - skarbnik                 
Jan Zieliński - członek  Zarządu                  

Komisja Rewizyjna: Anna Czapczyk, Krystyna Trzcińska, Ewa Zientara.              

Serdecznie zapraszamy sympatyków muzeum, miłośników kultury i regionu do wstąpienia do Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa mają wolny wstęp na wystawy i imprezy muzealne. Roczna składka członkowska wynosi 36, zł.

Konto TPM: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  92 2030 0045 1110 0000 0408 3410

Biuletyn Informacji Publicznej Towarzystwa - http://tpm.chojnicemuzeum.pl/