MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Wycieczka w krainę Gochów

Partnerzy » Towarzystwo Przyjaciół Muzeum » Wycieczka w krainę Gochów

W ramach 22 Europejskich Dni Dziedzictwa, promowanych pod hasłem Dziedzictwo – źródło tożsamości, w niedzielę 21 września 2014 r. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Chojnicach wraz z muzealnikami uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej celem poznania krainy Gochów. W programie zwiedzania udało się zobaczyć, prezentowaną aktualnie na zamku krzyżackim w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, wystawę poświęconą wybitnemu kaszubskiemu twórcy ludowemu z Brus pt. Józef Chełmowski (1934-2013). In memoriam. W dalszej kolejności uczestnicy odwiedzili mało znane, czynne od 1979 r. Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, urządzone w budynku, gdzie w l.1929-1932 istniała szkoła dla polskich dzieci, utworzona staraniem patriotycznej mniejszości Polaków w Niemczech. Dalsza trasa wycieczki: Lipnica – Borzyszkowy- Brzeźno Szlacheckie – Borowy Młyn – Osusznica, wiodła szlakiem zabytkowej architektury drewnianej z unikalnymi kościołami z XVIII -XIX w.: pw. Św. Marcina  w Borzyszkowach i pw. Św. Katarzyny w Brzeźnie Szlacheckim. Po drodze była okazja by odwiedzić miejsca historycznej pamięci, zobaczyć przydrożne kapliczki z zabytkowymi figurami świętych i podziwiać malownicze krajobrazy Gochów. Wytrawnym przewodnikiem, towarzyszącym grupie po szlakach i dziejach tego regionu był dr Marian Fryda z Człuchowa.
             

(11kB)
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2014