MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Z dziejów muzeum

 

6 sierpnia 1932 r. - Otwarcie Muzeum Regionalnego w Chojnicach ze stałą ekspozycją w domu W.J. Schreibera na rogu Rynku i ul. Gdańskiej (dziś T. Kościuszki) pod patronatem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i kierownictwem Juliana Rydzkowskiego.


1939 – 1945 – Podczas wojny zbiory muzealne w większości uległy zniszczeniu.


1960 r. – Reaktywowanie Muzeum Regionalnego z siedzibą w ratuszu pod opieką Miejskiej Rady Narodowej.


maj 1962 r. – Stałą siedzibą muzeum została przystosowana do funkcji muzealnej Brama Człuchowska na murach miejskich.


1966 – Prowadzenie muzeum przejął Urząd Powiatowy w Chojnicach.


1975 – Podporządkowanie muzeum w Chojnicach Wojewodzie Bydgoskiemu.


1977 – Siedziba muzeum powiększa się o Basztę Wronią i w latach następnych o kolejne baszty: Dom Szewski, Basztę Szewską, Basztę Kurza Stopa, Dom na Murach, oraz oddziały: Oddział Budownictwa Regionalnego w Silnie i Oddział im. Albina Makowskiego.


1984 – Otwarcie Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej w Kurzej Stopie.


1984 – Przyjęcie nowego statutu i zmiana nazwy na Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach.


1999 – Muzeum jako samorządowa instytucja kultury przyjęło nadzór Powiatu Chojnickiego wraz ze statutem.


lipiec 2001 – Otwarcie zamiejscowej ekspozycji archeologiczno-przyrodniczej Kręgi Kamienne w Odrach.


2011 – Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.


2012 – W roku jubileuszu 80-lecia istnienia, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach oficjalnie przyjęło imię swego Założyciela - Juliana Rydzkowskiego.