MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Z dziejów muzeum
(11kB)


6 sierpnia 1932 r. - Otwarcie Muzeum Regionalnego w Chojnicach ze stałą ekspozycją w domu W.J. Schreibera na rogu Rynku i ul. Gdańskiej (dziś T. Kościuszki) pod patronatem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i kierownictwem Juliana Rydzkowskiego.

1939 – 1945 – Podczas wojny zbiory muzealne w większości uległy zniszczeniu.

1960 r. – Reaktywowanie Muzeum Regionalnego z siedzibą w ratuszu pod opieką Miejskiej Rady Narodowej.

maj 1962 r. – Stałą siedzibą muzeum została przystosowana do funkcji muzealnej Brama Człuchowska na murach miejskich...(11kB)

 

(11kB)
80 lat muzeum

Strona główna

Wizyta w muzeum
 
Aktualne wystawy
 
Nowa wystawa
(11kB)
 
(11kB)
 
(11kB)
 
Kolekcje
 
Edukacja
 
J. Chełmowski online
(11kB)
 
(11kB)
 
(11kB)
 • Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdynanda Neureitera – spotkanie autorskie z prof. Adelą Kuik-Kalinowską

  Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach wraz z chojnickim oddziałem Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskiego serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z Adelą Kuik - Kalinowską...

 • Ferie w muzeum 2018

  Zapraszamy grupy szkolne, dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców z dziećmi na zajęcia, które będą realizowane w okresie ferii zimowych.

 • Ponownie o skarbie z Charzyków

  Cenny skarb przedmiotów brązowych odkryty w Charzykowach, który w maju 2015 roku został przekazany do zbiorów chojnickiego muzeum, nadal zadziwia i wzbudza zainteresowanie naukowców różnych dziedzin. Po wykonaniu analizy metalograficznej, dendrologicznej i palinologicznej przyszła kolej na badania ... muzykologiczne.

 • Warsztaty w muzeum

  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach z klasy III G pod opieką p. Katarzyny Gil

 • Promocja archeologicznej publikacji

  Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w czwartek, 7 grudnia 2017, w Szkole Podstawowej w Charzykowach zorganizowały promocję publikacji pt. Brązy ukryte w ziemi.... . Łużycki skarb z Charzyków.

 • Wczesnośredniowieczne wzmianki o rzekach pomorskich

  Wczesnośredniowieczne wzmianki o rzekach pomorskich – prelekcja Piotra Piętkowskiego – doktoranta Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego – w czwartek 31 sierpnia o godz.16.00 w Bramie Człuchowskiej. Wykład poświęcony jest tematyce zawartej w najnowszej książce Autora pt. Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do XII w. i wpisuje się w tegoroczne obchody Roku Rzeki Wisły.

 • EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2017

  Sobotnia wycieczka krajoznawcza  (16.09.2017) – członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum oraz sporej grupy jego niezrzeszonych miłośników – bydgoskim  Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O już za nami.

 • Łużycki skarb

  W maju 2015 roku, decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, do kolekcji archeologicznej muzeum w Chojnicach został przekazany tzw. skarb archeologiczny. Zespół zabytków odkryty przypadkowo w listopadzie 2014 roku, na polu ornym w Charzykowach, liczy 32 obiekty i łączony jest z kulturą łużycką V okresu epoki brązu.

 • Cenny nabytek 26 rzeźb Józefa Chełmowskiego do kolekcji muzeum.

  Rozwój kolekcji muzealnej buduje wizerunek instytucji muzeum i przesądza o jej możliwościach w realizacji wytyczonej misji. Dlatego z prawdziwą satysfakcją pragniemy poinformować o ostatnich, cennych nabytkach do zbiorów etnograficznych chojnickiego muzeum.

Strony: