MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO W CHOJNICACH

Strona główna

Wizyta w muzeum
 
Aktualne wystawy
 
Ostoja Lniscy
(11kB)
 
(11kB)
 
(11kB)
 
Kolekcje
 
Edukacja
 
Nowa wystawa
(11kB)
 
(11kB)
 
(11kB)
 
Z dziejów miasta
(11kB)

Średniowiecze.


1326 r.- W dokumencie lokacyjnym dla Moszczenicy wymieniony został wójt Chojnic Reinhard, co potwierdza istnienie samorządu miejskiego.

1356 r.- Sprowadzenie do Chojnic Augustianów.

1360 r.- 24 IV, w Tucholi Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Winrych von Kniprode, wystawił odnowiony przywilej lokacyjny dla Chojnic.

1440 r.- Chojnice przystąpiły do konfederacji niezadowolonych z rządów Zakonu Krzyżackiego miast pruskich, tzw. Związku Pruskiego.

1454 r.- 18 IX, bitwa pod Chojnicami, wojska polskie pod wodzą króla Kazimierza Jagiellończyka zostały rozgromione przez zaciężnych krzyżackich.

1466 r.- 28 IX, zakończyło się trzymiesięczne oblężenie Chojnic przez wojska polskie, dowodzone przez Piotra Dunina. Na mocy ustaleń II pokoju toruńskiego Chojnice weszły w skład województwa pomorskiego...

 
80 lat muzeum