Kolekcje

Kolekcja etnograficzna

gromadzi zabytki z zakresu kultury materialnej i duchowej południowej części Pomorza Zachodniego – głównie Kaszub. Wśród nich znajdują się przedmioty i narzędzia służące do obróbki gleby i uprawy roślin, hodowli zwierząt, rybołówstwa, zbieractwa, tkactwa, przyrządy do przygotowywania pokarmu i przechowywania żywności oraz sprzęty domowe. Bogato reprezentowany jest zbiór wytworów rzemiosła i sztuki ludowej– dawnej oraz współczesnej – systematycznie powiększany dzięki stałej współpracy z twórcami ludowymi i organizowanym od ponad 30 lat konkursom – współczesnej sztuki ludowej Kaszub iogólnopolskiego - na szopkę bożonarodzeniową. W ramachsztuki ludowej gromadzi się następujące kolekcje: haftu wszystkich szkół kaszubskich i czepców – złotnic, malarstwa na szkle, rzeźby w drewnie, wyrobów z rogu, tradycyjnego plecionkarstwa, przedmiotów obrzędowych, zabawek i szopek bożonarodzeniowych. Wśród rzeźb znajdują się obiekty pochodzące od XVII do XX w. Do najcenniejszych należą rzeźba św. Rocha z 1628 r. i figura Matki Boskiej Łąkowskiej z XIX w. Od początku istnienia muzeum gromadzona jest kolekcja haftu, która związana jest z bogatymi tradycjami hafciarskimi reprezentowanymi w dawnym powiecie chojnickim. Zawiera okazy haftu z Żarnowca, Żukowa i pracowni Teodory Gulgowskiej we Wdzydzach z pocz. XX w., oraz ośrodków hafciarskich w Brusach, Wielu, Kosobudach, Lipnicy i Chojnicach. Dział etnograficzny szczegółowo dokumentuje rozwój twórczości dwóch wybitnych współczesnych artystów ludowych regionu: Józefa Chełmowskiegoz Brus i Włodzimierza Ostoi-Lniskiego z Czerska.