Butelka z apteki Ernsta W. Schultze w Chojnicach, pocz. XX w.

Butelka z apteki Ernsta W. Schultze w Chojnicach, pocz. XX w.

sygn. MCh/H-973
wys. 14 cm
śred. 5,6 cm

Inspiracją do zaprezentowania jednego z niewielu zachowanych zabytków związanych z dziejami chojnickiej farmacji stał się list Państwa Bożeny Sawickiej–Wiśniewskiej i Ryszarda Wiśniewskiego, w którym przedstawili postać Jana Zielińskiego. Pierwsze informacje o funkcjonującej w Chojnicach aptece pochodzą z początków XVII w. W związku z tym, iż działała pod patronatem Rady Miejskiej, potocznie określano ją jako „Aptekę Radziecką”. Usytuowana była w zachodniej pierzei rynku, a jej pierwotna lokalizacja w przybliżeniu pokrywa się z miejscem, w którym apteka działała współcześnie. Pierwszym związanym z nią aptekarzem był, wzmiankowanym w 1604 r., Hans Geldt. Szklana butelka prezentowana na zdjęciu pochodzi z czasów, gdy aptekę prowadził Ernst Schulze. Jak świadczy napis na butelce, równie trwała co lokalizacja okazała się jej nazwa, tu naturalnie podana w języku niemieckim. Po 1920 r. apteka ponownie przemianowana została na „radziecką”. Wówczas mieściła się pod adresem Rynek 7. Jej ostatnim właścicielem w czasach Drugiej Rzeczypospolitej był Jan Zieliński. Urodził się w 1884 r. (lub w 1888 r.) w Drohobyczu, jego rodzicami byli Leon i Józefa Zielińscy. Po zakończeniu nauki w gimnazjum studiował farmację na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Berlinie, a w 1913 r. uzyskał dyplom aptekarza aprobowanego. W 1926 r. Jan Zieliński osiedlił się w Chojnicach i do 1939 r. prowadził aptekę. Prawdopodobnie po wybuchu wojny wyjechał w rodzinne strony. Aresztowany przez NKWD, został zamordowany 10 IX 1940 r.

"Apteka Radziecka" w Chojnicach, lata trzydzieste XX w. (fot. ze zbiorów Bożeny i Ryszarda Wiśniewskich).