Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

http://tpm.chojnicemuzeum.pl 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach powołano do życia w 2000 r. Jego zadaniem jest udzielanie wszechstronnej pomocy muzeum i wspieranie jego działalności. Podejmuje więc działania na rzecz wzbogacania zbioru muzealnego, wydawania i promocji publikacji, przygotowania ekspozycji i organizowania imprez muzealnych... 

Serdecznie zapraszamy sympatyków muzeum, miłośników kultury i regionu do wstąpienia do Towarzystwa.

Członkowie Towarzystwa mają wolny wstęp na wystawy i imprezy muzealne.

Roczna składka członkowska wynosi 36 zł.
Konto TPM: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  92 2030 0045 1110 0000 0408 3410 

Pliki do pobrania:

Deklaracja
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych