Czwartek u Albina

Czwartek u Albina

Czerwcowy „Czwartek u Albina” z wykładem pt. "Ojcowie Niepodległości na Pomorzu - ks. Józef Wrycza (1884 – 1961)" już za nami. Dr Krzysztof Korda z wielkim znawstwem przedstawił niezwykle barwną postać ks. Józefa Wryczy - wybitnego kapłana, narodowca i żołnierza, szczególnie zaangażowanego w działalność powstałego w 1912 roku Towarzystwa Młodokaszubów, przeciwstawiającego się wzmożonej akcji germanizacyjnej zaborców, a następnie w walkę o Niepodległość Pomorza. Niezwykłe też były losy ks. Wryczy podczas okupacji i po wojnie, kiedy sprawował posługę kapłańską pod obserwacją „bezpieki”. Nie mniej interesująco zabrzmiała opowieść dr. Krzysztofa Kordy na temat kulisów powstawania Jego pracy doktorskiej pt. "Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961). Biografia historyczna", wydanej nakładem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku. Było też dużo pytań ze strony słuchaczy, m. in. o powiązania ks. Józefa z Chojnicami. Okazało się, że bohater miał kontakty z chojniczanami, m.in. z rodziną Łukowiczów. Warto nadmienić, że Albinowi Makowskiemu udało się do swojej kolekcji pozyskać odznaki pamiątkowe (wpinki) powiązane z Obozem Narodowym Ruchu Dmowskiego i Frontu Pomorskiego. Kolejne spotkanie czwartkowe już po wakacyjnej przerwie.