Ceny biletów i rezerwacje.

Brama Człuchowska, Kurza Stopa i Dom Szewski

 • bilet normalny – 13,00 zł,
 • bilet ulgowy – 10,00 zł,
 • bilet rodzinny – 30,00 zł (do 5 osób – minimum 2 osoby dorosłe + dziecko),
 • bilety EURO – 5,00 zł,
 • uruchomienie polifonu – 3,00 zł.

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczniom, studentom do 25 roku życia i doktorantom,
 • Emerytom, rencistom, inwalidom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • osobom legitymującymi się Kartą Dużej Rodziny (50% zniżki od ceny regularnej ulgowego biletu wstępu dla dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, 50% zniżki od ceny regularnej normalnego biletu wstępu dla rodzica),
 • kombatantom,
 • osobom fizycznym odznaczonymi oznaką za opiekę nad zabytkami, odznaką honorową Zasłużony Działacz Kultury, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej lub wyróżnionym tytułem honorowym Zasłużony dla Kultury Narodowej,
 • osobom legitymującymi się Kartą Euro 26,
 • osobom upoważnionym przez dyrektora Muzeum.

Wstęp bezpłatny - przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, osobom odznaczonym tytułem Zasłużony dla Kultury Narodowej,
 • pracownikom muzeów rejestrowanych,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • posiadaczom Karty Polaka,
 • nauczycielom pełniącym funkcję opiekuna grupy,
 • dzieciom do 7 roku życia.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej w zorganizowanych grupach

Lekcje muzealne – 10,00 zł (grupy do 25 osób, opiekunowie bezpłatnie),

Warsztaty muzealne – 13,00 zł (grupy do 20 osób, opiekunowie bezpłatnie).

Usługa przewodnika

– po muzeum – 50,00 zł,
– inne obiekty w mieście – 120,00 zł/godz.

Wstęp bezpłatny do muzeum – w niedzielę

Kolekcja im. Albina Makowskiego – Chojnice ul. Drzymały 5
(po zgłoszeniu telefonicznym)

 • bilet normalny – 10,00 zł
 • bilet ulgowy – 8,00 zł

Stała wystawa archeologiczna Rezerwat archeologiczno-przyrodniczy Kręgi Kamienne w Odrach – Odry, gm. Czersk

 • bilet normalny – 7,00 zł,
 • bilet ulgowy – 6,00 zł,
 • bilet rodzinny - 30,00 zł (do 5 osób - minimum 2 osoby dorosłe + dziecko),
 • bilet EURO - 5,00 zł,
 • przewodnik po muzeum - 40,00 zł.