Z dziejów muzeum

Z dziejów muzeum

 • 5 sierpnia 1932 r. - Otwarcie Muzeum Regionalnego w Chojnicach ze stałą ekspozycją w domu W.J. Schreibera na rogu Rynku i ul. Gdańskiej (dziś T. Kościuszki) pod patronatem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i kierownictwem Juliana Rydzkowskiego.
 • 1939 – 1945 – Podczas wojny zbiory muzealne w większości uległy zniszczeniu.
 • 1960 r. – Reaktywowanie Muzeum Regionalnego z siedzibą w ratuszu pod opieką Miejskiej Rady Narodowej.
 • maj 1962 r. – Stałą siedzibą muzeum została przystosowana do funkcji muzealnej Brama Człuchowska na murach miejskich.
 • 1966 – Prowadzenie muzeum przejął Urząd Powiatowy w Chojnicach.
 • 1975 – Podporządkowanie muzeum w Chojnicach Wojewodzie Bydgoskiemu.
 • 1977 – Siedziba muzeum powiększa się o Basztę Wronią i w latach następnych o kolejne baszty: Dom Szewski, Basztę Szewską, Basztę Kurza Stopa, Dom na Murach, oraz oddziały: Oddział Budownictwa Regionalnego w Silnie i Oddział im. Albina Makowskiego.
 • 1984 – Otwarcie Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej w Kurzej Stopie.
 • 1984 – Przyjęcie nowego statutu i zmiana nazwy na Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach.
 • 1999 – Muzeum jako samorządowa instytucja kultury przyjęło nadzór Powiatu Chojnickiego wraz ze statutem.
 • lipiec 2001 – Otwarcie zamiejscowej ekspozycji archeologiczno-przyrodniczej Kręgi Kamienne w Odrach.
 • 2011 – Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.
 • 2012 –W roku jubileuszu 80-lecia istnienia, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach oficjalnie przyjęło imię swego Założyciela - Juliana Rydzkowskiego.

Galeria