Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.

9 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.

Po podsumowaniu działalności stowarzyszenia w 2023 roku oraz kadencji Zarządu 2021-2023 walne zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Odbyły się również wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2026. Na skład zostali wybrani:

Zarząd:

Prezes: Andrzej Gąsiorowski

Wiceprezes: Edmund Hapka

Sekretarz: Barbara Zagórska

Skarbnik: Maria Czaplewska

Członek: Agnieszka Theil

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Anna Czapczyk

Członek: Elżbieta Jażdżewska

Członek: Lidia Warsińska