Władze i statut TPM

Władze i statut TPM

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach powołano do życia w 2000 r. Jego zadaniem jest udzielanie wszechstronnej pomocy muzeum i wspieranie jego działalności. Podejmuje więc działania na rzecz wzbogacania zbioru muzealnego, wydawania i promocji publikacji, przygotowania ekspozycji i organizowania imprez muzealnych. W ostatnich latach uwaga Towarzystwa skupiona jest szczególnie na konserwacji muzealiów. Środki finansowe na realizację zadań Towarzystwo pozyskuje dzięki ofiarności swoich członków, darczyńców i sponsorów oraz dotacjom przyznanym w drodze otwartych konkursów ogłaszanych przez samorządy miasta i powiatu. 

Obecne władze Towarzystwa tworzą: 

Andrzej Gąsiorowski - prezes                     
Edmund Hapka - wiceprezes              
Marcin Siudziński - sekretarz                 
Maria Czaplewska - skarbnik                 
Marzenna Osowicka - członek  Zarządu                  

Komisja Rewizyjna: Anna Czapczyk, Mirosława Dalecka, Elżbieta Jażdżewska.              

Serdecznie zapraszamy sympatyków muzeum, miłośników kultury i regionu do wstąpienia do Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa mają wolny wstęp na wystawy i imprezy muzealne. Roczna składka członkowska wynosi 36, zł.

Konto TPM: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  92 2030 0045 1110 0000 0408 3410

Biuletyn Informacji Publicznej Towarzystwa - http://tpm.chojnicemuzeum.pl