Muzealne kolędowanie

Muzealne kolędowanie

Styczeń tradycyjnie łączy się z ,,Muzealnym Kolędowaniem”. W końcu radosna atmosfera Świąt Bożego Narodzenia może trwać. Tradycja polskiego kolędowania łączy się niezmiennie z naszym dziedzictwem narodowym, a także bogatą historią. Polacy śpiewali kolędy w czasach dobrobytu i pokoju, a także zaborów i zawirowań wojennych. I choć nie zawsze są one śpiewane w naszych domach, to w chojnickim muzeum ta tradycja jest niezmienna. Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Muzeum za tak liczne przybycie na spotkanie.
Hej kolęda !