Kolekcje

Kolekcja historyczna

gromadzi zabytki związane z dziejami Chojnic i regionu. Podstawę kolekcji stanowią zbiory pozyskane przez Juliana Rydzkowskiego w początkowym, jeszcze przedwojennym, okresie działalności muzeum. Do najcenniejszych należy unikalna kolekcja dokumentująca blisko sześciowiekową działalność Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Chojnicach: srebrne łańcuchy królów kurkowych -wielki (XVII/XVII w.) i mały (XIX/XX w.), medale, ordery, puchary, m.in. tzw. puchar radziwiłłowski z 1844 r., którym Bractwo witało goszczącego w Chojnicach prezydenta Ignacego Mościckiego. Bogatą kolekcję numizmatów tworzą: skarb monet krzyżackich z XIV-XV w., skarb monet Zygmunta III Wazy, banknoty i żetony zastępcze emitowane przez władze Chojnic w latach 1914-1921 oraz żetony Spółdzielni I Batalionu Strzelców stacjonującego w mieście w latach 1926-1939. Dzieje chojnickiego rzemiosła miejskiego obrazuje zespół pamiątek cechowych, m.in. kolekcja naczyń cynowych, na którą składają się kubki i puchary chojnickich cechów - sukienników, krawców, konwisarzy, a wśród nich – pochodzące z warsztatu Johana Michała Wellera działającego w Chojnicach w latach ok. 1733-1786. W dziale gromadzi się również kolekcję lakowych i tuszowych odbitek pieczęci miejskich, kościelnych oraz szlacheckich (XVI - XIXw.). Aktualnie tworzona jest kolekcja broni białej XVIII-XX w. w oparciu o zbiór istniejący.