Wielki łańcuch królewski Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach

Wielki łańcuch królewski Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach

Należy do najcenniejszych obiektów związanych z sześciowiekową historią tej organizacji. Jego powstanie wiąże się z regulaminem Bractwa, wydanym w 1695 roku przez Radę Miejską Chojnic. Punkt XIII owego regulaminu stanowił, iż: Każdorazowy król winien darować Bractwu Strzeleckiemu szyld srebrny wartości co najmniej 9. florenów.  Najstarsza zachowana plakieta pochodzi z 1696 roku, a jej fundatorem był sukiennik Jerzy Braun, najmłodsza zaś ufundowana została przez rzeźnika Christiana Chutta w 1752 roku. Łańcuch używany był również w okresie zaborów i później w czasach II Rzeczypospolitej, a ostatnim przedwojennym królem udekorowanym królewskim klejnotem był Bolesław Szpera. 

Nie wiadomo ile plakiet pierwotnie znajdowało się przy łańcuchu. Do dzisiaj zachowało się ich dziesięć i niewielka cząstka jedenastej. Ponadto na czterech z nich ubytki uzupełniano fragmentami innych plakiet. Jak pokazują archiwalne fotografie do łańcucha doczepiano również, w XIX i początkach XX wieku, drobniejsze medale i plakiety. Tu, jedyną zachowaną jest plakieta z 1851 roku, upamiętniająca 500 lecie istnienia Bractwa Strzeleckiego w Kwidzynie.

Oprócz imion i nazwisk fundatorów, czasami z herbem informującym o wykonywanej przez nich profesji, na plakietach znajdujemy również przedstawienia królów polskich, sylwetki strzelców, co ciekawe dwukrotnie przedstawianych w towarzystwie personifikacji śmierci w postaci kostuchy. Tak więc plakiety stanowią nie tylko świadectwo kunsztu dawnych złotników, ale są również ciekawym źródłem ikonograficznym.

Galeria