Sztandar Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej 1914-1921 Oddział Czersk

Sztandar Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej 1914-1921 Oddział Czersk

sygn. MCh/H-1023
wys. 103, 5 cm; szer. 103 cm

Inicjatorem powołania czerskiego Oddział ZBOAP był emerytowany wojskowy Jan Pacek z Czerska. Początek działalności organizacji przypada na pierwszą połowę lat trzydziestych XX w. W tym też czasie wykonany został sztandar. Do dzisiaj zachowała się jego płachta i głowica. We wrześniu 1939 r. Jan Pacek został aresztowany przez hitlerowców, a niespełna dwa miesiące później rozstrzelany w lasach Łukowa. Z obawy prze rewizją i aresztowaniem jego żona Małgorzata rozpruła płachtę sztandaru i obydwa elementy zaszyła w poduszkach. W ten sposób sztandar bezpiecznie przetrwał okupację. Po wojnie przechowywany był przez syna Jana Packa-Jerzego, a po jego śmierci w 1969 r. rodzinną pamiątkę przejęła siostra Eryka Bronowska. W 2021 r. Pan Jan Bronowski  bezcenny zabytek przekazał do zbiorów naszego Muzeum.

(opracowano na podstawie relacji J. Bronowskiego)