MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Ostatnio eksponowane
(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Między pamięcią a zapomnieniem. Archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku

 

Wystawa dokumentująca dzieje obozu jenieckiego z czasów I wojny światowej na terenie istniejącego obecnie lasu niedaleko Łukowa pod Czerskiem, ukazuje w jaki sposób archeologia jest pomocna w przywracaniu pamięci o XX- wiecznym dziedzictwie historycznym, w szczególności militarnym tego okresu. Ekspozycja jest efektem zrealizowanego w l. 2016 – 2017 projektu badawczego z zastosowaniem metod nieinwazyjnych, takich jak LIDAR, skanowanie 3D, badania geofizyczne, zdjęcia lotnicze, kwerenda archiwalna i rekonesans terenowy. Jego celem jest refleksja archeologiczna nad reliktami stosunkowo niedawnej przeszłości o obiektach stanowiących ślady I i II wojny światowej, jak np. okopy, schrony, leje po pociskach, obozy, a pod względem konserwatorskim  - zachowanie i dokumentacja wybranych przykładów dziedzictwa militarnego z początków XX w. na terenach zalesionych. Wielokontekstowy scenariusz porusza przywracanymi szczegółami o historiach przetrzymywanych tam więźniów, zgromadzonymi przypadkowymi artefaktami, jak: metalowe elementy munduru, szklane butelki,  plakietki i medaliki, naczynia metalowe do gotowania, fragmenty drutu.  Prezentuje również problematykę współczesnej nieinwazyjnej metodologii badawczej znajdującej zastosowanie w tzw. archeologii współczesności, jak również kontekst integrujący ze społecznością lokalną. Wystawa objęta jest europejskim projektem NEARCH i powstała we współpracy Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu i Instytutu Archeologii i  Etnologii PAN w Warszawie. Jej kuratorem jest dr Dawid Kobiałka. 


Wystawa udostępniona w Baszcie Kurza Stopa, ul. Podmurna 3
Czas trwania wystawy:  21 kwietnia – 29 maja 2017