Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej

Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej

Ekspozycja polskiej sztuki współczesnej w Baszcie Kurza Stopa prezentuje znaczący fragment kolekcji gromadzonej w muzeum w Chojnicach od 1984 roku. Całość kolekcji liczy obecnie 173 obiekty i zaliczana jest do tzw. kategorii klasyki nowoczesności. Twórcom chojnickiej galerii przyświecały ambicje, by w mniejszym środowisku stworzyć kulturową i edukacyjną szansę w zakresie polskiej sztuki współczesnej, w formie reprezentatywnej w skali ogólnopolskiej kolekcji. W zbiorze znajdują się prace takich artystów, jak: Tadeusz Brzozowski, Henryk Stażewski, Jadwiga Maziarska, Erna Rosenstein, Józef Szajna, Jonasz Stern, Mieczysław Wejman, Konrad Srzednicki, Janina Kraupe-Świderska, Bronisław Chromy, Adolf Ryszka, Jerzy Panek, Jan Lebenstein, Kiejstut Bereźnicki, Jacek Gaj, Andrzej Pietsch, Stanisław Rodziński, Czesław Rzepiński, Hanna Rudzka-Cybisowa, Adam Myjak. W 2009 r., w oparciu o dar prof. Poradowskiej-Werszler pięciu tkanin współczesnych artystów sztuki włókna, wydzielono w zbiorze Galerii osobną kolekcję tkaniny artystycznej. Otwarta formuła Galerii sprawia, iż zabiegamy o nowe prace do zbioru, zarówno w formie darów, jak i poprzez zakupy dzieł. Darczyńcami kolekcji są kolejne pokolenia cenionych artystów polskich, m.in. dawni profesorowie akademii i także ich uczniowie. Na przestrzeni blisko 40 lat istnienia Galerii powiększono zbiór o dzieła kolejnych cenionych artystów współczesnych. Należą do nich obecnie także m.in.: Aleksander Dętkoś, Stasys Eidrigevičius, Waldemar Świerzy, Wacław Taranczewski, Tadeusz Dominik, Włodzimierz Łajming, Józef Wilkoń, Maria Jasnoch-Wiatrowski, Błażej Ostoja-Lniski, Bożena Duda, czy Kazimiera Frymark-Błaszczyk. W ramach upowszechniania kolekcji realizujemy cykl indywidualnych prezentacji twórczości artystów współtworzących Galerię.