Kolekcje

Muzeum w Chojnicach gromadzi szeroką kolekcję zabytków i sztuki

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach gromadzi zbiory w 4 podstawowych działach: archeologicznym, historycznym, etnograficznym, sztuki oraz naukowo – oświatowym z biblioteką.

Od kilku lat muzeum prowadzi badania w zakresie pozyskania zbiorów i odtworzenia rozproszonej po wojnie unikalnej kolekcji łowieckiej, stanowiącej własność zasłużonej dla Chojnic i znanej na Pomorzu rodziny Łukowiczów, w szczególności cenionego chirurga dra Jana Pawła Łukowicza. Ponadto muzeum systematycznie uzupełnia zbiory związane z kolebką polskiego żeglarstwa śródlądowego w Charzykowach k. Chojnic z zamiarem otwarcia w przyszłości ekspozycji stałej.

Biblioteka Muzealna. Dział Zbiorów Specjalnych

posiadającą specjalistyczny księgozbiór naukowy. Obejmuje on literaturę związaną tematycznie z profilem zbiorów muzealnych. Są to wydawnictwa z następujących dziedzin: historii, sztuki, etnografii, archeologii, muzealnictwa i ochrony zabytków. Szczególną zaś wagę przykłada się do wydawnictw dotyczących Pomorza i Chojnic, treściowo związanych z Chojnicami lub tutaj wydanych. Zbiory pomorzoznawcze stanowią około 1/3 zasobów. W zasobach bibliotecznych znajdują się unikatowe pozycje lokalnej, przedwojennej prasy, jak Conitzer Mitteilungen, Konitzer Tageblatt, Dziennik Pomorski, Lud Pomorski. W księgozbiorze wyróżnić można następujące grupy tematyczne:

  • zbiór nowych druków (wydanych po 1800 r.),
  • zbiór czasopism
  • zbiory specjalne (rękopisy, starodruki, płyty, taśmy, przeźrocza, mapy, fotografie),
  • archiwalia,
  • dokumenty życia społecznego

Do najcenniejszych i najciekawszych należąstarodruki w liczbie 35 pozycji, wśród nich m.in.: Listy papieża Leona X zebrane przez Piotra Bembi z 1552 r., Ewangelie i Lekcje z roku 1556, Prawodawstwo kościelne Pomorza z 1690 r., Opis budowli sakralnych Gdańskaz 1695 r. Bartela Ranischa ilustrowany sztychami, Historia Prus Książęcych (1526-1733) wydana przez patrycjusza gdańskiego Gottfrieda Lengnicha w Gdańsku w l. 1722-1756w 9 tomach.

Biblioteka spełnia trzy główne zadania – gromadzi zbiory, opracowuje i udostępnia w czytelni. Niezastrzeżoną część księgozbioru wypożycza na zewnątrz tylko pracownikom muzeum. Prowadzi też wypożyczalnię międzybiblioteczną. Uzupełnianie księgozbioru odbywa się poprzez ciągłą penetrację oferty wydawniczej, zakupy w księgarniach specjalistycznych, darowizny od osób prywatnych oraz wymianę wydawnictwz muzeami i instytucjami naukowymi w kraju.

czytaj więcej

Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego

Kolekcja historyczno–regionalna Albina Makowskiego (1908-1982) udostępniona przez Muzeum w Chojnicach w dawnym mieszkaniu kolekcjonera, mieści się na parterze kamienicy przy ul. Drzymały 5. Jej początki sięgają 1926 roku. Kolekcja obejmuje  archiwalia, pamiątki rodzinne, zabytki związane z historią Chojnic i etnografią regionu, numizmaty, rzeźbę, malarstwo, broń białą i rzemiosło artystyczne. Do najcenniejszych należą: dokument księcia pomorskiego Barnima X z 1557 r., retabulum ołtarzowe wykonane przez Davida Bohra w 1765 r., portret ks. B. Makowskiego autorstwa Tymona Niesiołowskiego oraz okazy chińskiej porcelany.  Cenny księgozbiór liczący 4831 pozycji, zawierający 28 starodruków, przechowywany jest w formie wydzielonego zbioru w bibliotece muzealnej. Kolekcja w 1963 r. została wpisana do rejestru zabytków. Zgodnie z wola Kolekcjonera przekazana testamentalnie miastu, od 1983 należy do Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach

Albin Makowski – prawnik, regionalista, miłośnik Chojnic. Urodzony w Berlinie w rodzinie polskich emigrantów, po I wojnie światowej zamieszkał w Chojnicach. Po maturze w chojnickim gimnazjum pracował w magistracie i także jako redaktor lokalnych gazet. Walczył w obronie Warszawy, potem w konspiracji, od listopada 1942 był więźniem obozu Stutthof. W 1948 ukończył studia prawnicze na UMK w Toruniu. Był założycielem i członkiem licznych stowarzyszeń i ruchów regionalnych w Chojnicach. 

Chojnicką kolekcję przy ul. Drzymały 5 można zwiedzać w sierpniu bezpłatnie, w czwartki i piątki od 12.00 do 17.00. 

czytaj więcej