Ticket prices and reservations.

Brama Człuchowska i Kurza Stopa

 • bilet normalny – 10,00 zł
 • bilet ulgowy – 7,00 zł – wstęp na wystawy w Bramie Człuchowskiej i baszcie Kurza Stopa
 • bilet rodzinny – 30,00 zł /do 5 osób – minimum 2 osoby dorosłe + dziecko/ – wstęp na wystawy w Bramie Człuchowskiej i baszcie Kurza Stopa
 • bilety EURO – 5,00 zł
 • uruchomienie polifonu – 3,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • Uczniom szkół i studentom.
 • Emerytom, rencistom, inwalidom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.
 • Nauczycielom

Wstęp bezpłatny - przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, osobom odznaczonym tytułem Zasłużony dla Kultury Narodowej.
 • Pracownikom muzeów.
 • Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
 • Nauczycielom pełniącym funkcję opiekuna grupy.
 • Dzieciom do 4 roku życia oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej w zorganizowanych grupach

Lekcje muzealne – 8,00 zł /od osoby uczestniczącej/ - grupy do 25 osób.
opiekun grupy - udział bezpłatny

Warsztaty muzealne – 10,00 zł /od osoby uczestniczącej/ - grupy do 20 osób.
opiekunowie grup - udział bezpłatny

Usługa przewodnika – po muzeum – 40,00 zł
– inne obiekty w mieście / 1h – 100,00 zł

Muzeum honoruje – Kartę Dużej Rodziny
dla osób które okażą kartę – ulga 50%

 • 50% zniżki od ceny regularnej ulgowego biletu wstępu dla dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • 50 % zniżki od ceny regularnej normalnego biletu wstępu dla rodzica (rodziców), w tym także dla rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osoby (osób) prowadzących rodzinny dom dziecka, a także osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym legitymującym się Kartą Dużej Rodziny bez ograniczeń wiekowych.

Wstęp bezpłatny do muzeum – w niedzielę

Kolekcja im. Albina Makowskiego – Chojnice ul. Drzymały 5
/po zgłoszeniu telefonicznym/

 • bilet normalny – 7,00 zł
 • bilet ulgowy – 6,00 zł

Stała wystawa archeologiczna Rezerwat archeologiczno-przyrodniczy Kręgi Kamienne w Odrach – Odry, gm. Czersk

 • bilet normalny – 7,00 zł
 • bilet ulgowy – 6,00 zł
 • bilet rodzinny - 30,00 zł / do 5 osób - minimum 2 osoby dorosłe + dziecko
 • bilet EURO - 5,00 zł
 • przewodnik po muzeum - 40,00 zł