Promocja Baszty nr 13

Promocja Baszty nr 13

Ukazał się 13 tom muzealnego periodyku Baszta (wyd. od 1986 r.), który prezentuje działalność Muzeum w Chojnicach w l. 2013-2015. Zeszyt ukazuje zakres realizowanych w tym czasie dokonań i projektów muzealnych, służących w pierwszej kolejności poznaniu i upowszechnianiu zbiorów muzeum. Znajdziemy w nim m.in. opracowania katalogów starodruków ze zbiorów specjalnych Biblioteki muzeum oraz kolekcji zachowanych klejnotów Strzeleckiego Bractwa Kurkowego z Chojnic wraz z ikonografią. Zeszyt zawiera ponadto historyczne opracowania badawcze poświęcone związanym z Chojnicami ludziom, zasłużonym dla rozwoju kultury i nauki naszego miasta, jak m.in. Marcin Fuhrmann (1452-1529), dziejom nieodległych od Chojnic miejscowości Ostrowite i Silno, przynależnych do południowych krańców Pomorza, jak również mieści I część cyklu wspomnień chojnickiego żeglarza poświęconych dziejom Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Tradycyjnie w drugiej części Baszty omówione zostały w formie dokumentacyjnej zrealizowane w tym czasie projekty wystawiennicze, konserwatorskie, edukacyjne i inne przedsięwzięcia muzealne, uzupełnione bogatą dokumentacją fotograficzną

W piątek, 22 kwietnia 2016 r. w Sali Starostwa Powiatowego w Chojnicach odbyła się prezentacja 13 zeszytu muzealnego periodyku Baszta. Spotkanie promocyjne, na którym omówiono zawartość merytoryczną wydawnictwa, prowadzili prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (UKW Bydgoszcz) i Marek Jaruszewski - prezes Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Galeria