Albin Makowski (1908 – 1982) Pro memoria

Albin Makowski (1908 – 1982) Pro memoria

Niniejszy tom serii wydawniczej Instytutu Kaszubskiego Pro memoria poświęcony jest Albinowi Makowskiemu, twórcy historyczno – regionalnej kolekcji rodziny Makowskich w Chojnicach, gromadzonej w domu kolekcjonera od końca lat 20-tych XX w. Albin Makowski – z wykształcenia prawnik, z zamiłowania kolekcjoner, bibliofil i regionalista, jako aktywny uczestnik życia społecznego miasta, całe swoje życie poświęcił pasji zbierania pamiątek i zabytków, ważnych dla jego dziejów i kultury. Książka jest podsumowaniem konferencji muzealnej, urządzonej w 100-lecie urodzin A. Makowskiego, prezentującej dorobek i zasługi kolekcjonera dla budowania tożsamości miejsca, w którym żył. Swoją kolekcję testamentalnie przekazał na rzecz miasta, w następstwie czego została włączona do zbiorów muzealnych z poszanowaniem woli darczyńcy, by została udostępniona w mieszkaniu kolekcjonera. Publikacja zaopatrzona w bogaty materiał źródłowy, została przygotowana i opracowana przez prof. Józefa Borzyszkowskiego i Annę Czapczyk.

Gdańsk – Chojnice 2010,
stron 600,
format 20,5 x 14,5,
cena 28 zł.