Anioł Stróż: gazeta dla dzieci: bezpłatny dodatek do Dziennika Pomorskiego

Anioł Stróż: gazeta dla dzieci: bezpłatny dodatek do Dziennika Pomorskiego

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/269475#description

 

Projekt digitalizacji Dziennika Pomorskiego jest realizowany w ramach umowy Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach z Wojewódzką Biblioteką Publiczną Książnicą Kopernikańską w Toruniu. Pliki udostępniane są na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Projekt jest finansowany w formie dotacji celowej ze środków Powiatu Chojnickiego.