08.05.2022
Archaiczne brzmienia. Polskie ludowe instrumenty muzyczne

Archaiczne brzmienia. Polskie ludowe instrumenty muzyczne

Dźwięki są nieodłącznym elementem rzeczywistości. Człowiek, jako istota obdarzona intelektem nauczył się w zamierzony sposób wydobywać dźwięki z przedmiotów, tworzyć rytmy, w końcu również melodie, wykorzystując do tego skonstruowane przez siebie instrumenty muzyczne.
Wystawa czasowa, zaplanowana na sezon letni od maja do września 2022 roku, wprowadza zwiedzającego w świat instrumentów i narzędzi muzycznych, wykorzystywanych przez mieszkańców wsi i wiejskich muzykantów z różnych regionów Polski. Dzięki uporządkowaniu ekspozycji według przyjętego przez muzykologów podziału instrumentów muzycznych na cztery podstawowe kategorie, udało się ukazać ich zróżnicowanie ze względu na sposób wydobywania z nich dźwięku oraz różnice widoczne w wyglądzie instrumentów pochodzących z różnych części kraju.