Baszta nr 11

Baszta nr 11

Baszta nr 11 dokumentuje działalność chojnickiego muzeum z lat 2009-2010. Zaakcentowano zakończenie projektu poznania rozproszonej w pomorskich zbiorach publicznych i prywatnych nieznanej spuścizny po założycielu muzeum Julianie Rydzkowskim. W 2009 roku odbyła się konferencja temu poświęcona wraz z wystawą Julian Rydzkowski (1891-1978). Kustosz na wieży. Wśród realizacji wystawienniczych wyróżniono dwie międzynarodowe: Elementy uskrzydlone – wystawa twórczości Polki mieszkającej na emigracji w USA Marii Jasnoch-Wiatrowskiej oraz partnerski projekt międzymuzealny, oparty na badaniach regionalnych, pt. Szelest, hałas, muzyka, realizowany we współpracy z Muzeum Życia Codziennego i Starej Synagogi w Hagenow (Meklemburgia). Ponadto w numerze obszernie opisano pozostałe działania wystawiennicze, konserwatorskie oraz edukacyjne z bogatą ofertą zajęć i warsztatów muzealnych.

Rozdział pierwszy Artykuły i materiały zawiera następujące opracowania:

1. Lidia Białkowska – Haft kaszubski w kręgu zainteresowań Juliana Rydzkowskiego
2. Irena Elsner – Cmentarze w Zamartem
3. Małgorzata Grupa – Konserwacja organicznych zabytków archeologicznych z Chojnic
4. Katarzyna Kamińska – Zagłębienia na cegłach z chojnickiej bazyliki
5. Marek Kołyszko – Konserwacja zbiorów chojnickiego Muzeum Historyczno-Etnograficznego w latach 2005-2010 (zabytki metalowe i drewniane)
6. Hanna Rząska – Skarby w ziemi – naczynia terra sigillata
7. Leon Stoltmann – Koschneiderei – Kosznajderia – czyli Górna Krajna
8. Leon Stoltmann – Myślibór Malowy i Stanoch Malowy z Konarzyn, co znaczy i jakie jest pochodzenie nazwy Malowy
9. Marcin Synak – Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Pod opieką św. Huberta
10. Łukasz Trzciński – Badania archeologiczne prowadzone w Chojnicach przy ulicy 31 Stycznia 8
11. Łukasz Antosik – Aneks. Wyroby włókiennicze znalezione w Chojnicach
12. Henryk P. Dąbrowski – Wyniki analizy dendrochronologicznej próbek drewna z wykopalisk archeologicznych przy ulicy 31 Stycznia w Chojnicach (sezon 2009). 

Chojnice 2011, stron 180,
format 16,5 x 23,5, 

 
NAKŁAD ZOSTAŁ WYCZERPANY