Baszta nr 13

Baszta nr 13

Baszta nr 13 omawia działalność Muzeum w Chojnicach w l. 2013-2015. Przewodnim motywem muzealnego periodyku jest zachęcenie do poznania wiedzy o gromadzonych muzealiach – zarówno pojedynczych zabytkach, jak i kolekcjach.  W zeszycie zaprezentowane zostały kolejne dwie kolekcje muzealne – zespół starodruków wchodzący w skład zbiorów specjalnych i zbiór klejnotów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z działu historycznego. Tradycyjnie Baszta porusza różnorodną tematykę historyczną związaną z szerzej rozumianym regionem południowego Pomorza. Po raz pierwszy publikuje I część  zachowanych w maszynopisie wspomnień o dziejach Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w Chojnicach żeglarza i jednego z współzałożycieli klubu - Józefa Kądzieli. Ponadto prezentuje relacje o dokonaniach muzealnych o charakterze wystawienniczym, badawczym i edukacyjnym, a także związanym z ochroną zbiorów. Zgodnie ze swą formułą redakcyjną w zeszycie znajdują się również informacje o ważnych wydarzeniach muzealnych, wykaz publikacji kustoszy muzeum, recenzje interesujących pozycji wydawniczych. Walorem estetycznym publikacji jest obszerna, barwna dokumentacja fotograficzna.  

Rozdział I – Artykuły i materiały –  zawiera następujące opracowania: 

ANNA CZAPCZYK, Ku pamięci. Kolekcja starych druków w zbiorach biblioteki Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach.  

MARCIN SYNAK, Zabytki bractw kurkowych w zbiorach  Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach.  

LECH ŁBIK, Średniowieczne parafie w Ostrowitem i Silnie koło Chojnic. Rzecz o krzyżackich, rycerskich oraz chłopskich inwestycjach kościelnych.  

MARIUSZ BRUNKA, Marcin Fuhrmann. Kariera uczonego dobroczyńcy. 

KAZIMIERZ  JARUSZEWSKI, Zapomniany zbieracz folkloru. Ks. Leon Masłowski (1843-1886).   

HANNA RZĄSKA, Nieznane życiorysy. Franciszek Biały - pierwszy naczelnik stacji w niepodległych Chojnicach.  

TOMASZ MARCIN CISEWSKI, Źródła do badań genealogicznych z uwzględnieniem zbiorów chojnickiej biblioteki muzealnej.  

JÓZEF KĄDZIELA, 50 lat kolebki żeglarstwa polskiego  Chojnice – Charzykowy.  
 
Chojnice 2016, stron 236, format: 17,0 x 23,7 cm

 

NAKŁAD ZOSTAŁ WYCZERPANY